Busslommene i Sønsterudveien er fjernet og fortauet asfaltert, men langt fra alle er fornøyd – nabo etterlyser både drenering og bredere utkjørsel

Det har vært mye pepper å få for veimyndighetene i forbindelse med endringen fra busslommer til kantstopp i Sønsterudveien. Nå er hovedjobben ferdig, men fortsatt kommer det klager på jobben som er gjort.