Bussplaner satt på vent: – Alt avhenger av grunneier om det blir buss på Villenga

Virksomhetsleder Tom Schei i Ski kommune synes de får ufortjent mye pepper for at det mangler både buss og gang- og sykkelvei på Villenga. - Vi er helt avhengig av at grunneieren vil inngå en avtale med kommune. Uten den kommer vi ingen vei, slår han fast.