E18 ÅS/NORDRE FOLLO: Helge Bunæs (H) bruker bussvelten på som argument E18 for å få fart på byggingen av den nye motorveien mellom Retvet og Vinterbro. Et par enkle fakta er på sin plass:

  • Når kommunene har vanskelig for å bli enige om bompengene, skyldes det bl.a. at motorveien – som den er planlagt med støtte fra bl.a. Bunæs' parti – blir uforholdsmessig dyr. En vei med midtdeler, men med langt mer moderate dimensjoner og noe lavere fartsgrense, vil koste en brøkdel. Den kan også realiseres raskere, med langt mindre naturødeleggelser, støy og svevestøv – og med langt mindre bompengebelastning. Siden denne motorveien med høy fartsgrense ble vedtatt, har selv IEA (det internasjonale energibyrået) anbefalt at fartsgrensene på motorveien settes til 100 km/t eller lavere. Og tidligere beregninger har vist at en mer moderat dimensjonert E18 får tilstrekkelig kapasitet.
  • Midtdelere hindrer frontkollisjoner, som gjerne er de mest alvorlige trafikkulykkene. Men hverken midtdeler eller motorveier forhindrer utforkjøringer og andre ulykker, og de blir voldsommere med høyere fart. På en motorvei med høy fartsgrense kan busser av klasse 3 holde 100 km/t. Dermed får en buss mer enn dobbelt så høy bevegelsesenergi som ved 70 km/t, og en ulykke blir tilsvarende voldsommere.

Bussvelten på E18 bør altså ikke brukes som påskudd for en overdimensjonert motorvei med høy fartsgrense.

LES OGSÅ:

LES OGSÅ: To til sykehus og flere til brannstasjonen for helsesjekk etter bussulykke: – Veldig ubehagelig

LES OGSÅ: Buss med 21 personer veltet på E18