Gå til sidens hovedinnhold

Bygge ny skole uten idrettshall? Kolbotn IL vil gjerne inngå et samarbeid om utvikling av nye haller

Kommunedirektøren har lagt frem et forslag om å bygge ny barneskole på Sofiemyr. Det synes vi er helt nødvendig og meget fremtidsrettet. Men utredningen som er lagt frem, mangler en ivaretagelse av idrettens og kroppsøvingsfagenes behov.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Planen legger opp til at skolen skal bygges på området som opprinnelig var planlagt for ny ungdomsskole (Fram). Den skal stå ferdig i 2023. En forutsetning er at behovet for ungdomsskoler i området dekkes gjennom en utvidelse av Fløysbonn og Flåtestad. Hellerasten skole er i svært dårlig forfatning og rives. Dette innebærer også riving av en gymsal. I et område med lav hallkapasitet, ser det derfor ut til at man planlegger for ytterligere reduksjon i innendørskapasiteten.

Vi savner en vurdering av hallbehovet i området. I behovsanalysen går det klart frem at det er nord i kommunen at behovet for anleggsøkning er størst. I Fram-prosjektet var det lagt inn en nødvendig økning i hallkapasitet, utover det som i dag finnes i Sofiemyrhallen. Verken kapasiteten i Sofiemyrhallen eller tilstanden på hallen, er slik at den blir noen varig løsning for dekning av kroppsøving og idrettstilbud til barn og unge i området.

Det haster derfor med å finne en løsning for ny(e) hall(er). Kommunedirektøren har selv skrevet at «Det er også ønskelig å utrede muligheten for å etablere ordninger for å stimulere idretten til å bygge og finansiere selv.» Dette støttes fullt ut av idretten. Kolbotn IL vil gjerne inngå et samarbeid om utvikling av nye haller i området.

Kommentarer til denne saken