SKI/OPPEGÅRD: Arbeidet med å bygge ny turveibro over adkomstveien til beredskapssenteret er i gang. Broen skal binde sammen turveiene på Sofiemyr med de rundt Kloppa og Assuren, skriver Skanska, som bygger ut beredskapssenteret.

Broen er dimensjonert for løypemaskin, og skiløypa vil gå over den. Broen skal stå ferdig til skisesongen, og da stenges også den midlertidige broen som har vært oppe den siste tiden.