Camilla Hille svarer på Birger Løvlands utfordring om motocrossbanen: – Lokaliseringen i Assurdalen er den beste

SVARER: Camilla Hille ble utfordret av lege og friluftsmann Birger Løvland om plasseringen av motocrossbanen i Assurdalen. I dette innlegget svarer hun.

SVARER: Camilla Hille ble utfordret av lege og friluftsmann Birger Løvland om plasseringen av motocrossbanen i Assurdalen. I dette innlegget svarer hun.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Camilla Hille svarer på utfordringen fra Birger Løvland om motorcrossbanen i Assurdalen.

DEL

I alle politiske saker vil Venstre alltid kjempe for demokratiet, ytringsfriheten og den gode åpne debatten. I det følgende håper jeg du får svar på spørsmålene dine stilt i ØB 1. august.

Ja, Birger Løvland, Venstre er et miljøparti, et meget godt et også. Du har mye til felles med Venstre når det gjelder miljø og vi har mange viktige miljøsaker som vi kjemper for. På området motocrossbanen skal etableres er det ikke noe natur igjen å ødelegge. Assurdalen er blitt en stor fylling med sten og grus. Mer natur vil bli ødelagt dersom motocrossbanen blir etablert et annet sted i marka, eller om den legges på dyrka mark eller i et boligstrøk. Venstre vil selvsagt ikke ødelegge mer natur, bygge ned dyrka mark eller plassere en motocrossbane i et boligfelt. Hvor vil du legge banen om den ikke skal ligge der den (før min tid) ble endelig vedtatt i 2009, og stadfestet av departementet to ganger etter det.

Venstre mener ikke det er klokskap av Høyre å endre mening for å tjene penger på 20 års innsats til et idrettslag. Vi mener det er totalt uansvarlig og respektløst overfor klubben. Fra kommunens talerstol innrømmet Høyre at dette først og fremst dreier seg om økonomi og de har hatt kontakt med en privat konsulent om omregulering av området bak ryggen på idrettslaget. For dem som vil vite hva som er sagt og ikke sagt i denne saken anbefales å se sakene på nett. Alt ligger ute og tilgjengelig på ski.kommunetv.no

Støyutfordringene er ivaretatt

Motocrossbanen er ferdig vedtatt og regulert. Godkjent av miljøverndepartementet i to omganger. De er også bundet av eventuelle strengere fremtidige støykrav i reguleringsbestemmelsene. Det er også sterkt begrenset når det kan kjøres på banen. Kort oppsummert. Maks 125 dager per år med kjøring, etter kl. 10 og før kl. 20 på hverdager. Ikke etter kl. 16 lørdager. Søndager er det ikke kjøring med unntak av noen få konkurranser. 240 dager i året vil det derfor ikke komme noe støy fra banen. Det vil det heller ikke gjøre i 42 av 48 timer i helgene, det betyr stillhet derfra i nesten 90 % av tiden i helgene. Så, i Nordre Follo Venstre føler vi oss trygge på at dette er tilstrekkelig utredet. Vi vil selvsagt følge nøye med på saken i årene fremover slik at vi sørger for at de strenge støy- og tidsbegrensningene overholdes.

Høyres bekymring for støy står ikke til troende

Høyre stemte for og ivret for politiets beredskapssenter på Taraldrud. Bekymringen for støy var ikke særlig stor den gangen i kommunestyret i Ski. Når Høyre nå sier de er bekymret for støy fra motocrossbanen på andre siden av E6, lenger unna all bebyggelse, så står det ikke til troende. Men, det stemmer kanskje det Høyre ved Helge Bunæs (tidligere leder av Plan og byggesaksutvalget) sa fra talerstolen i kommunestyresak 32/19 (24:55 min) at de ikke visste at det skulle være skyting på beredskapssenteret. Anbefaler virkelig å høre denne debatten fra start til slutt.

Beredskapssenteret kan bli en stor støykilde

Vi har befart boligområdet nærmest motocrossbanen, og jeg har studert kartet. Om jeg har tolket området rett vil motocrossbanen ligge lavere enn to åser som skjermer mot Sætreskogen. Sætreskogen ligger på 153 m.o.h. Laugskollen ligger på 174 m.o.h. og Pinnåsen 195 m.o.h. Om jeg ikke tar feil er de boligene som ligger nærmest motocrossbanen og som kan få noe støy blitt bygget etter reguleringen av området?

Avstanden mellom motocrossbanen og beredskapssenteret er mer enn 2 km. Avstanden og høydeforskjellene til bebyggelsen fra beredskapssenteret til Hellerasten er mindre og mer problematisk. Motocrossbanen vil berøre få, bestemmelsene er som sagt strenge, og saken avgjort i 2009. Jeg vil være mer bekymret for støyen fra beredskapssenteret (som Høyre sier at de ikke visste det skulle skytes fra) og gjøre det jeg kan for å påvirke støybelastningene som vil komme derfra, som kan innebære støy hele døgnet 365 dager i året. Støykildene fra motocrossbanen og beredskapssenteret er veldig forskjellige, kan ikke ses under ett og de vil ikke berøre samme innbyggere.

Alle stemte for

Til ditt spørsmål om hvem som stemte for motocrossbanen så er svaret ALLE! Du skjønner, selv om Høyre sier de er imot motocrossbanen så stemte de for saken når den ble behandlet i juni, både i formannskap og kommunestyre. Vedtak fattes i formannskap og kommunestyre, det vet også Høyres representanter, det blir derfor en underlig situasjon at Høyre nå er imot det de stemte for i juni. Det var i kommuneplanen Høyre fremmet forslag om omregulering av området som lød «Motorcrossbanen flyttes til annet areal i Follo i samarbeid med NMK Follo». NMK Follo hadde gjort det klinkende klart at de ikke ønsket dette. Selvsagt ikke! Klubben har en ferdig vedtatt og regulert bane, juridisk bindende avtale er inngått med kommune og arbeidet har kommet langt. Så langt at en banen skal åpne i slutten av året, resten i 2020.

Høyre ble nedstemt, også av egne samarbeidspartier og Høyre selv er splittet i synet på saken. Alt står i protokollene og debattene ligger åpent på nettet for alle.

Motocrossklubben finansierer hele prosjektet selv og kommunen får leieinntekter på arealet som er leid ut til klubben i 50 år. Dette i stor kontrast til andre idrettsanlegg der kommunen bevilger hundrevis av millioner. Klubben har allerede brukt titalls millioner på prosjektet.

Ja, til grønn resept!

Vi kjenner godt til grønn resept i Venstre og har vært, og kommer til å være, varme talspersoner for den. Vi mener også at støy er en forurensningskilde som alle andre forurensninger og må begrenses med strenge krav og reguleringer. Nettopp derfor er lokaliseringen av motocrossbanen i Assurdalen den beste lokaliseringen for denne typen aktivitet og kravene strenge. Uansett hvor man legger støyende aktiviteter kan vi ikke skjerme alle, og det er ikke forbud mot verken dette eller skytebaner i Norge.

Venstre tror på fremtida

Teknologien går fremover. Syklene vil bli mer støysvake. Det finnes allerede elektriske utgaver. Blir det et støyproblem vil motorklubben få strengere krav, noe de er helt innstilt på. Klubben er for Follo og det skal bygges en barnebane og en voksenbane. I tillegg håper vi det kommer mange andre tilbud til barn og unge i kommunen vår, som klatring, BMX-sykling, orientering mm på samme område. I Nordre Follo Venstre ønsker vi motocrossklubben velkommen og vi er sikre på at dette blir et godt tilskudd til barn og ungdom. Fotball og håndball passer ikke for alle.

Ja, til saklig debatt

I tiden frem til valget skal jeg stå i mange debatter, også denne, selv om saken var avgjort for lenge siden og banebyggingen er i gang (klubben og Ski kommune har en signert og juridisk bindende avtale). Jeg kommer til å være saklig, ta ballen og ikke mannen, som jeg alltid gjør. Jeg er ikke redd for tydelige meningsforskjeller og liker friske meningsytringer. Det er det vakre med demokratiet og ytringsfriheten som jeg alltid vil forsvare.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken