Sjelden har vi møtt et menneske som så helhjertet gikk inn for de oppgaver han påtok seg.

Dag er sannsynligvis den eneste diplomaten som har levert kål på Økern før han kjørte til Utenriksdepartementet, parkerte lastebilen i parkeringskjelleren, byttet ut slagstøvler med svarte sko og kjeledress med hvit skjorte, slips og dress før han gikk inn på kontoret. Han var bonde og diplomat samtidig.

Lite visste vi i Ski hva han var engasjert i ute i verden. Men de siste årene ble vi umerkelig dratt inn i hans fortelling og deler av hans virke.

Han var en lojal forkjemper for fredens og forsoningens sak og en utrettelig forkjemper for folks rett til et godt liv og han benyttet mange muligheter til å fremme norsk teknologi som kunne skape arbeidsplasser i andre land.

Dag var en ekte gårdbruker, i sinn og skinn. Han talte landbrukets sak i alle sammenhenger. Lokalt var han flittig brukt av oss når viktige saker innenfor landbruket og arealdisponering skulle avgjøres og han var en god bidragsyter til Høyres nasjonale landbrukspolitikk.

Han fikk det ikke alltid som han ønsket, men hans meninger og holdninger var avgjørende for saksbehandlingen i Høyre.

Dag ble bildet på en verdensborger med et blikk for det lokale. Vi fikk ofte høre om hans tilknytning til Italia, Roma og hans arbeid for demokrati i Venezuela, men like ofte om hans interesse for lokal historie.

Gjennom sitt virke for Ski kommune knyttet han kontakter i alle miljøer og alle partier. Mange har blitt invitert til en samtale på Søndre Midtsjø Gård. Var det mulig å finne samlende løsninger, var det i det minste mulig å holde samtalen i gang? Han var utrettelig i sitt virke både internasjonalt og lokalt.

Særlig godt husker vi Ski Høyres 100 års jubileum, feiret på tunet og i låven på Søndre Midtsjø. Hovedtaler Erling Lae, byrådsleder i Oslo og nestleder i Høyre talte fra låvebroen mens solen gikk ned over Midtsjøvann. Ved den anledning tildelte Ski Høyre Marianne Mørk en pris for hennes store innsats for kulturlivet i Ski, særlig gjennom «Marianne Mørks barneteater». Prisen var et maleri av Randi Mork Ulnes, Dags ektefelle. Det var en stolt Dag som lot oss bruke gården.

Han så på en spesiell måte det store i det lille og det lille i det store. Derfor ble han brukt av mange for å løse opp i konflikter.

Vi er glade for at vi har fått oppleve å samarbeide med Dag, at vi har nytt godt av hans brede erfaring og hans romslige sinn. Vi følte at vi hadde lært noe etter å ha vært sammen med Dag.

I takknemlighet og ærbødighet lyser vi fred over Dags gode minne.