Dag Nestegard (Sv) mener den nye samarbeidsavtalen betyr mer klima- og fordelingspolitikk i Ås

Dag Nestegard (SV) mener den nye samarbeidsavtalen betyr mer klima- og fordelingspolitikk i Ås.