Dag og Knut ble begge valgt inn i laget uten å ville det selv - nå er de æresmedlemmer

– Jeg ble valgt inn som leder ved et kupp, og kastet ut igjen to år etter, sier Dag Mork Ulnes. – Jeg ble også valgt inn ved et kupp, smiler Knut Falla 11 år etter valget. Tidligere i år ble begge utnevnt til æresmedlemmer i Ski historielag.