Vil at innbyggerne i Oppegård og Ski skal kunne velge daglegevakt

De folkevalgte i Oppegård vil at det skal legges til rette for at innbyggerne i Oppegård og Ski kan velge fritt blant daglegevaktordningenen.