Danselinja ved Ski videregående skole prøvde seg på koreografien som er en del av bidraget fra Akershus i forbindelse med TV-aksjonen.