Dårlig med snø, men Nordre Follo har sikret seg lovlig snødeponi: – Ikke forenelig med hensynet til trygt drikkevann, mener Mattilsynet

Til tross for mange kritiske røster, ga fylkesmannen tillatelse til snødeponi i 2019 ved Tverrveien i Nordre Follo.