– Hele sykehuset må nå jobbe manuelt. Alt går saktere. Spesielt akuttmottaket opplever situasjonen som særlig utfordrende, sier medisinsk direktør Hilde Myhren på Oslo universitetssykehus i en pressemelding.

Det var torsdag kveld at meldingstjenesten i datasystemet DIPS, som står for Distribuert Informasjons- og Pasientdatasystem i Sykehus, sluttet å fungere.

Utfordringer

Sykehuset følger etablerte nødrutiner som innebærer utstrakt manuell håndtering, og har satt krisestab. De melder at hendelsens beredskapsnivå er grønn.

– Per nå er vurderingen at situasjonen ikke går utover liv og helse. Sykehuset har oppbemannet flere steder. Vi kan sette inn ytterligere flere ressurser ved behov. Neste steg vil være å be om avlasting fra andre sykehus, hvis det er behov for det, sier Myhren.

Pressevakt Hedda Holth sier til NTB at det går bra med liv og helse enn så lenge, men at det at flere ting må gjøres manuelt skaper utfordringer.

– Det er mye informasjon som skal fram og tilbake, med inn- og utskrivninger, undersøkelser og svar på disse og slike ting, sier hun.

Møte klokken 16

Kriseledelsen skal i møte klokken 16 lørdag ettermiddag og vil komme med oppdatert informasjon etter det møtet.

– Det tas en løpende vurdering på om vi må be om avlasting, og vi vet nok mer om det etter møtet i kriseledelsen i ettermiddag, sier Holth.