De spytter inn millioner i Follo HK Damer. Dette skal de få tilbake

Sponsorene spytter inn millionverdier i Follo HK Damer. Alle parter synes det er vel verdt å bli bedre kjent.