SKI: I Follo har politiet, ambulansetjenesten, brannvesenet, Ski kommune, NAF, MA ungdom, Jølstad Begravelsesbyrå og flere gått sammen for å gjøre noe med dette. Sammen har de startet trafikkaksjonen De tre killers.

Dette dreper deg i trafikken 

Årets aksjon foregår på torget i Ski lørdag 24. juni fra klokken 13.00.

– Aksjonen fokuserer på tre problemområder som vi vet tar liv i trafikken: Rus, fart og at folk ikke bruker sikkerhetsutstyr, eksempelvis bilbelte, sier Ronny Sigde.

Han er brannmester i Follo Brannvesen og en av initiativtakerne til aksjonen.

– I år arrangerer vi aksjonen for 5. gang. Vi håper mange tar turen for å møte redningsmannskapene, se hvilke skader en bil får når den kolliderer eller hvordan det føles å sitte i en bil som kolliderer, sier Sigde.

Flat bil etter sammenstøt 

Spekket program

Til aksjonen har aktørene laget et spekket program.

– Vi har vrak av biler og motorsykler som har vært i ulykker og vil vise hvordan det faktisk kan se ut etter en slik ulykke – til skrekk og advarsel. Vi vil også heise opp biler i heisekran for så å slippe dem i bakken. Det vil simulere en kollisjon i ca 70 km/t og jeg kan love at de skadene vil gi mange en vekker! sier Sigde.

I tillegg blir det mulighet til å teste NAFs Veltepetter og bråstoppsimulator, lære livredning av ambulansen og prøve redningsutstyret. Ikke minst vil nødetatene rykke ut til en «trafikkulykke» og demonstrere hvordan de redder folk ut av sammenklemte bilvrak.

Trafikkaksjon skal vekke folk