DEBATT: Det meste er bra i Ås, men eldrerådets oppgave bør vies spesielt det som kan og bør gjøres bedre

Av
DEL

MeningerDe siste dagers avsløring av vold, utagering og trusler både overfor ansatte og pasienter i sykehjemmene i Norge, bør føre til selvransakelse også lokalt.

"Dramatisk og rystende!" Dette var overskriften i Aftenposten den 30.11.2019. Både Norsk sykepleierforbund og Pårørendealliansen forventer at Aftenpostens avsløring får konsekvenser.

Slike overskrifter berører selvsagt mange; både ansatte på sykehjemmene, men ikke minst oss gamle og mulige pasienter på sykehjemmene. Med erfaring som tidligere korttidspasient på Moer sykehjem i tre omganger, og også i tre perioder som eldrerådsmedlem, og nå som vara, og som en gammel mann, engasjerer tilstanden meg særlig.

Hva så med sykehjemsituasjonen i Ås?

Dette har spesiell betydning nå foran eldrerådets og kommunestyrets behandling av budsjettet for 2020 og handlingsprogrammet for den nye fireårsperioden. I følge Kommunebarometeret 2019, ligger Ås kommune dårlig an når det gjelder tjenesteområdet Pleie og omsorg; bare nr. 388 av landets vel 400 kommuner. Dette skyldes bl.a. dårlig dekning av enerom og for få ansatte med god faglig kompetanse på sykehjemmet.

Dette er ikke av ny dato. Eldrerådet har i flere perioder pekt på situasjonen. Tilfelle av vold, utagering og trusler overfor ansatte og pasienter på Moer sykehjem er det vel ingen statistikk over. Men plassering av to gamle, delvis demente og hjelpeløse, på enkeltrom, har i enkelte trengte situasjoner ført til krenkende opplevelser for pasienten, og for pårørende.

"Dette er uakseptabelt." Det sier generalsekretæren i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Hun sier at sykehjemmene snarlig må få ressurser til å sikre gamle og syke mennesker en verdig alderdom. Ressurser omfatter ikke minst nok enerom. Like viktig er mange nok og kompetente ansatte.

Pårørendealliansen mener rent generelt at sårbare syke eldre på institusjon har et for dårlig vern og er uten et system som ivaretar tilsyn. Det må etableres en ordning på sykehjemmene der pårørende kan ta direkte kontakt hvis det er noe de lurer på eller er bekymret for. Er det en slik ordning på Moer sykehjem og Ås demenssenter?

I Samarbeidsavtalen for de 7 posisjonspartiene Ap, Sp, MDG, SV, V, R og KRF for perioden 2020-2023, er hovedsaken i eldrepolitikken: «En trygg og innholdsrik hverdag for eldre i alle livsfaser, og sykehjemsplasser i takt med behovet.»

Vel og bra, men med den dårlige oppfølging hittil av utbygging av sykehjemmet når det gjelder dekning av nok enerom og nok ansatte med faglig kompetanse, bør eldrerådet følge nøye med når det gjelder konkretisering av politikernes løfter. Det meste er bra i Ås, men eldrerådets oppgave bør vies spesielt det som kan og bør gjøres bedre. Lykke til!

Arne Ellingsberg, Ås

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags