440 andelseiere svindlet for snaut kr. 17 000,- hver, politiet henlegger etter 2 år.

Av
DEL

LeserbrevLar det seg virkelig gjøre å få ut en sum på denne størrelse uten å sette kraftige spor i form av dokumentasjoner, signaturer osv? Politiet har brukt nesten 2 år for å konkludere med «henlegges pga. bevisets stilling».

Vedr. selve saken kan sies mye, og etterforsker lager et poeng ut av den sene anmeldelse, hvilket helt klart skulle vært unngått. Bakgrunn for hele hendelsen frembringer en masse ubesvarte spørsmål, som f.eks: Hvorfor gikk det så lang tid før anmeldelse når hendelse angivelig skjedde i 2013, eller valgte man å fortsette samarbeide med den anmeldte (eller hans selskap) etter hans exit fra styret i mai 2014? Hvorfor var det behov for en tredjepart til å håndtere en leasingavtale som borettslaget selv hadde inngått? Hvem hadde laget en slik avtale? I den grad det kan ha vært behov, ville vel forr.fører (OBOS) vært et mer naturlig og kompetent valg? (i alle fall mye rimeligere). Hvorfor ble engasjert en relativt nystartet ventilasjonsentreprenør fra Skien? Hvilken referanser var lagt til grunn? Hvorfor valgte styret å ikke støtte forslag til gen.fors. både 2014 og 2015 om granskning av ventilasjonssak? Hvorfor var det ingen anbudskonkurranse? Tross alt et prosjekt kostnadsberegnet til kr 22,6 mill. Hvorfor benyttet man ikke forr.førers teknisk/økonomiske kompetanse før avtale og kontraktskriving? Hvorfor ble aldri andelseierne spurt om behov/ønsker? Ventilasjonsanlegg var tross alt bare ca. 10 år gammelt.

I tidligere ØB-reportasje om samme sak uttaler en etterforsker at en av årsakene til treghet i etterforskning er «problem med å finne (avhørs)datoer som passe begge parter». Er det virkelig slik at en mistenkt/politianmeldt som innkalles til avhør kan si «nei takk, det passer litt dårlig, vi må finne et annet tidspunkt»? I samme reportasje kan man lese at saken er anmeldt i slutten av juni 2018, hvorpå etterforskning starter i slutten oktober, noe som visstnok er ganske vanlig. Videre forklares at en slik sak er avhengig av mye dokumentasjon, men det virker lite sannsynlig at en anmeldelse om økonomisk svindel i denne størrelse anmeldes uten mye og god dokumentasjon, og hva som eventuelt manglet, ja det vet man jo da først tidligst 4 mnd. senere. Få etater er så flinke som politiet til å fortelle hvor mye de har å gjøre og hvor mye ressurser de mangler (begge deler helt sikkert riktig), men hva gjelder å bygge tillit, der har de mye å gå på.

For en stund siden kunne vi lese om NAV-klienter dømt til inntil 11 mnd. ubetinget fengsel for urettmessig tilegnet seg noen hundre tusen fra fellesskapet. En kommuneansatt i Trøndelag ble ganske nylig dømt til 67 dagers fengsel for å ha svindlet arbeidsplassen for kr 170 000,-. På ingen måte sammenlignbare saker, men det er vanskelig å la være å stille seg spørsmålet om hva som hadde skjedd dersom et kommunalt/statlig foretak var svindlet for det samme beløp.

ØB hadde i okt. 2019 en sak med overskriften «leverte ferdig etterforsket sak til politiet----», sak som henlagt pga. saksbehandlingskapasitet, for øvrig dette også sak helt uten sammenligning. Jf. artikkel mottok fornærmede info fra politiet om henleggelse, hvor også samtidig ramses opp politiets prioriteringer, og det fremkommer at det ligger føringer fra Justisdep. og Riksadvokat om høyeste prioritering av bl.a. «økonomisk kriminalitet som rammer fellesskapet». Kr 7,4 mill fra et borettslag må vel kunne kalles et fellesskap, et fellesskap med husleie som eneste inntekt, dvs. at samtlige andelseiere i realitet er fornærmede i saken.

Stort sett alt mistenkte har vært involvert i/hatt befatning med har endt med konkurs, hvilket også gjelder selskap som skulle administrere leasingavtale samt ventilasjonsentreprenør. Så vil nok mange si: «dette er historie nå», eller «gjort er gjort», eller «alle kan gjøre feil», eller «disse pengene er tapt uansett» eller «anmeldelse er bortkastet, blir jo henlagt uansett» osv., hvilket jo tydeligvis har en viss riktighet. Men det er jo tross alt ikke «historie» når sak nettopp er henlagt (så langt). Og skal man virkelig slå seg til ro med at dette lar seg gjennomføre uten at noen stilles til ansvar? Og husk at her ble altså en rekke av hans nærmeste naboer svindlet, de i samme oppgang, de rett over gangen, de han møtte på parkeringsplass og i nærbutikken og slo av en prat med, de som stolte på han. For en «ikkejurist», dvs. de fleste av oss, sitter man nå igjen med en flau smak av at en slik handling blir tilnærmet legitim ved hjelp av myndighetene, mens personer blottet for samvittighet og ærlighet, ja de vil nok betrakte dette som helt legitimt og en kjempeseier. Skremmende.

Roar Sjøvold, (andelseier)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags