Alle barn i barnehage fortjener likeverdige rammebetingelser

Artikkelforfatterne ønsker likeverdig behandling av alle barnehagebarn, uavhengig om de går i privat eller kommunal barnehage.

Artikkelforfatterne ønsker likeverdig behandling av alle barnehagebarn, uavhengig om de går i privat eller kommunal barnehage.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Likevel er det store forskjeller i hvor mye penger barnehagene får til å oppfylle nasjonale krav.

DEL

MeningerAlle foreldre med barn i offentlig godkjente private og kommunale barnehager i Norge betaler det samme for barnehageplassen.

De øvrige inntektene til drift kommer gjennom offentlige overføringer. Kommunale barnehager får pengene gjennom kommunens budsjetter og justert ved behov. Private barnehager får pengene gjennom et gitt tilskudd per barn per år.

Bemanningsnormen

Alle private og kommunale barnehager er fra 1. august 2019 pålagt å tilby barnehageplass med en nasjonal bemanningsnorm. Lovendringen er et viktig steg for å sikre bedre kvalitet i barnehagene.

Tilskuddene til private barnehager beregnes ut fra det kommunen brukte på kommunale barnehager to år tidligere. De kommunale barnehagene i Ski hadde i 2017 lavere bemanning enn normen vi i 2019 skal innfri.

Hadde Ski kommune i 2017 hatt en bemanning på maksimalt seks barn over 3 år per ansatt, ville de fem største private barnehagene fått totalt 1,4 millioner kroner mer i tilskudd til å drive barnehage for i år enn de faktisk får. Dette betyr at de private barnehagene har fått krav til bemanning som ikke er finansiert, og som vil være vanskelig å innfri uten å måtte kutte i annen viktig kvalitet.

Nordre Follo

Den nye kommunen fra 2020, Nordre Follo, har som mål å være landets beste oppvekstkommune. Da bør likebehandling av barn være en selvfølge.

I dag får private barnehager i Ski 9.132 kroner mindre i tilskudd per barn under tre år enn private barnehager i Oppegård. En gjennomsnittlig stor privat barnehage i Ski må da klare seg med 430.000 kroner mindre i tilskudd enn en tilsvarende barnehage i Oppegård.

Denne forskjellsbehandlingen vil fortsette i to år etter at kommunene er slått sammen. Dermed blir det både forskjell i rammevilkår mellom kommunale og private barnehager – og mellom ulike private barnehager – i den nye kommunen. På vegne av barna synes vi dette er uakseptabelt!

Hva kan vi gjøre med dette?

Vi håper og tror at politikerne er enig med oss i at alle barn, uansett plass i kommunal eller privat barnehage, fortjener like økonomiske forutsetninger.

Derfor oppfordrer vi politikerne i Ski og etter hvert Nordre Follo, om å stoppe forskjellsbehandling av barnehagebarn i kommunen vår.

Hilsen oss som jobber i Dalstunet barnehage, Hebekkskogen barnehage, Rosenlund barnehage, Vevelstadsaga barnehage og Villenga barnehage

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags