– Voksesmerter i Ås?

SKAL VOKSE: Ås er den kommunen i Follo som er beregnet å vokse mest i årene som kommer. Det har innsender av dette innlegget noen meninger om.

SKAL VOKSE: Ås er den kommunen i Follo som er beregnet å vokse mest i årene som kommer. Det har innsender av dette innlegget noen meninger om.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

I Østlandets Blad den 28. juni 2018 var dette temaet viet to sider; både med lederartikkelen og ellers i reportasje og samtale med ordfører Ola Nordal. Utgangspunktet var SSBs ”spådom” om at ”Ås skal vokse mest i Norge”. Hermed noen kommentarer.

DEL

Befolkningsveksten i en kommune er en av de viktigste faktorer for utviklingen; den avgjør i stor grad investeringer og kostnader, og dermed for de ulike politiske områder som en kommune består av. Derfor er det viktig å kunne styre; ikke bare dag for dag, men langsiktig.

Det årlige budsjettet for Ås kommune er på ca. en milliard kroner. Den milliarden er delt på tre politiske hovedområder: Oppvekst og kultur (ca. 41 %), Helse og sosial (ca. 42 %), Teknikk og miljø (ca. 11 %). I tillegg Rådmannens stab og støttefunksjoner på ca. 6 %.

Budsjettet settes opp i forhold til ventet befolkningsstørrelse og -utvikling. 

Hvem styrer befolkningsutviklingen?

Det politiske Norge har tre nivåer; kommune; fylke/regioner og stat. For styring av kommunen gjelder Handlingsprogrammet og ”Ås Kommuneplan 2015-2027”. Den er basert på en befolkningsvekst på 2 % årlig. 

”Regionplan for Oslo og Akershus” har forutsatt at Ås skulle bli en regionby og med en befolkningsvekst årlig på 3 %. Denne planen har kommunestyret enstemmig gått imot.

I følge SSBs fremskriving av befolkningsveksten i Norge ligger Ås kommune på toppen. Det regnes med at antall innbyggere i Ås kan øke fra vel 20.000 i dag til ca. 34.000 i 2040; altså en økning på ca. 70 %, eller i snitt årlig ca. 3,5 %.

Grunnlovens § 49 annet ledd lyder: ”Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender.” Dette ble diskutert og avgjort i Stortinget 31.03.16 i forbindelse med Kommunalt selvstyre.

I KMDs pressemelding etterpå skrev daværende kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner: ”En historisk dag for lokaldemokratiet. Vi ønsker levende lokalsamfunn over hele landet. Da må disse utvikles av dem som bor og kjenner lokale muligheter og utfordringer. Derfor er det lokale selvstyre viktig.”

Lokale meninger

Tidligere ordfører Johan Alnes i Forordet til Kommuneplanen (02.09.15):

”Planen skal sikre en forutsigbar og framtidsrettet samfunnsutvikling, og skal sørge for en balanse mellom befolkningsvekst, arealutvikling og kommunens evne til å yte gode tjenester.”

Nåværende ordfører Ola Nordal er også en fornuftig mann. Han mener SSBs ”spådom” om så voldsom vekst er både lite å stole på og heller ikke ønskelig. SSBs forutsetninger om at nesten all boligvekst skal utvikles rundt Ås stasjon er også feil. I kommunens boligprogram er det lagt til rette for utvikling av etablerte og mulige fremtidige og trivelige boligområder, både i Vestbygda, Kroer og Nordby.

Om temaet for rask befolkningsvekst sa Rådmannen i kommunestyremøtet 15.03.17: ”Å være en vekstkommune er krevende”, og kommunens økonomisjef sa i Ås Avis 17.08.17 ”Ås kommune må de neste årene ta opp store lån for å bygge ut skole- og omsorgstilbud”.

Vi har hatt utfordringer nok allerede med nåværende befolkningsvekst både når det gjelder utbygging av skolene og omsorgsboliger og sykehjem. Og gjelden øker år for år.

Hva så?

I vår tidligere visjon lyder det: ”Ås er mulighetenes kommune, der livskvalitet i hverdagen skal stå i sentrum”. I en ny oversikt om trivsel i Kommune-Norge ligger Ås kommune på en hederlig 20. plass. All heder til lokalpolitikerne og administrasjonen for det.

Hvorfor la oss styres av tvilsomme spådommer fra SSB og vekstglade regions- og stortingspolitikere. Vi bør minne dem om ovennevnte § 49 i Grunnloven om at ”Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender”. Vi vil fortsette med det! Det gjelder også veksten.

Til Ordfører og Rådmann: Ta nå en vel fortjent ferie! Og vel møtt igjen til nye felles tak.


Arne Ellingsberg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags