Det har lenge vært et avgjørende prinsipp i norsk asylpolitikk at de som får avslag på sine søknader må forlate Norge.

Arbeiderpartiet har nå forlatt den ansvarlige linjen i innvandringspolitikken og foreslo nylig fire liberaliseringsforslag i asylpolitikken. Disse ble vedtatt i Stortinget, mot FrPs stemmer. Arbeiderpartiets liberaliseringer innebærer at man skal gi flere hundre asylsøkere en ny vurdering, hvor hensikten er at flere skal få opphold i Norge. Dette til tross for at de det gjelder både nå er myndige og har fått endelig avslag på sine søknader og ikke har behov for beskyttelse.

Gammelt slagord tatt med

Arbeiderpartiets har nå også tatt inn sitt gamle partislagord inn i asylpolitikken: alle skal med!

Jeg og Fremskrittspartiet er bekymret for at vedtakene i Stortinget sender uheldige signaler om at innvandringspolitikken liberaliseres, noe som kan føre til at enda flere grunnløse asylsøkere legger ut på en lang og farlig reise assistert av menneskesmuglere, til Norge. En annen problematisk side ved liberaliseringene, er at det kan gi mange asylsøkere falske forhåpninger om at de får bli i Norge.

For to år siden stod Jonas Gahr Støre på talerstolen på Aps landsmøte og inviterte 10 000 flyktninger til Norge. Under flyktningkrisen noen måneder senere – hvor 5500 asylsøkere krysset grensen fra Russland inn til Norge på få uker – stod flere asylsøkere på norsk TV og oppga Støre sin invitasjon som grunn for hvorfor de kom til nettopp Norge.

Vi risikerer at Arbeiderpartiet nå på nytt har sendt ut et slikt politisk signal om at «alle» kan komme til Norge. Det farlige denne gangen, er at signalet tilsier at man ikke nødvendigvis vil bli sendt ut selv om man ikke trenger beskyttelse