Gå til sidens hovedinnhold

Likeverdig foreldreskap = Barnets beste

Artikkelen er over 5 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er betryggende at flere støtter at barn skal ha samvær med begge sine foreldre. Foreningen 2 Foreldre presiserer at vi mener barnet skal få omsorg fra begge sine foreldre, også om mor og far har sluttet å være kjærester. F2F mener i likhet med for eksempel Bergens Tidende (BT) på lederplass denne uken, mener at dette er til barnets beste.

BT oppsummerer fra SSBs rapport "Bosted og samvær 2002, 2004 og 2012, endringer i ansvar og omsorg for barna når mor og far bor hver for seg» men mangler den lille presiseringen utover at andelen som velger delt bosted (likeverdig foreldreskap) har økt, andelen barn som bor hos far er uforandret fra 2002 til 2012.

Regjeringen foreslår et alternativ hvor barnet bor fast hos begge som lovens hovedregel, fordi barnet skal sikres omsorg fra begge forelde. Dette er blant annet nevnt i departementets vurdering, side 64 «At begge foreldre oppfatter seg som likeverdige omsorgspersoner både under samlivet og etter et eventuelt samlivsbrudd vil også komme barna til gode i form av lavere konfliktnivå mellom foreldrene og god kontakt med både mor og far.» Er ikke det til barnets beste?

Delt bosted som lovens utgangspunkt betyr ikke at avtalefriheten settes til siden. Delt bosted som barnelovens utgangspunkt betyr at det er der foreldrene starter tilpasningen til ny familiestruktur, og at den av foreldrene som ønsker å påberope seg en særrettighet i forhold til barna, må begrunne dette særskilt. Barne- og likestillingsdepartementet har i brev av 22.06.07 presisert at ”delt fast bosted innebærer at foreldrene har den samme beslutningsmyndighet overfor barnet, også når det gjelder større avgjørelser om dagliglivet. Partene definerer selv når de har delt fast bosted, og det er ikke en forutsetning at barnet bor like mye hos begge”.

Når det gjelder vurderinger av hva barnet mener så anbefales boken til familierapeutene Bente og Gunnar Öberg, «Vuxna skilsmässobarn berättar». I boken framkommer det at majoriteten av de voksne skilsmissebarna som hadde vokst opp med «hälftenboende» («delt bosted») ville selv valgt løsningen for sine barn om deres samliv skulle ryke.

Foreningen 2 Foreldres (F2F) medlemmer er et tverrsnitt av Norges befolkning. Mange av våre medlemmer er «skilsmissebarn». Disse er F2Fs erfaringsagenter. Våre medlemmer er opptatt av å gi omsorg til sine barn, både fordi man har kjent på hvor viktig omsorg fra begge foreldre er, men også fordi man ønsker å gi sine barn en best mulig start i livet.

F2F håper med dette å kunne berolige enkeltes bekymringer for forslaget til ny barnelov. Det gledelige er at fler og fler velger delt bosted som omsorgsløsning fordi man ønsker barnets beste. I høringsnotatet nevnes det at ved å innføre ordningen skal en ikke utelukke at det blir færre saker for rettsapparatet å behandle. Samfunnet ville også kunne spares for lange sykmeldinger. I undersøkelsen «Sorg uten blomster» fra 2006 er det estimert at hvert samlivsbrudd medfører ca 2 månedsverk tapt arbeid pga sykmelding. Det vil være både til barnets og samfunnets beste at om et foreldrepar ikke ønsker å fortsette samlivet så tjener alle parter på at overgangen til ny familestruktur skjer så smidig som mulig, familien oppløses ikke. Den finner kun en ny form.

Foreningen 2 Foreldre, Oslo Akershus

Sølvi Leander

Leder

Kommentarer til denne saken