Bruk av gummiasfalt på lekeplasser og skoler har vært på moten de siste årene. Ås kommune har latt seg rive med og vil være best i klassen – i anskaffelsen av nye Rustad skole er det stilt krav om plaststøpt støtdempende underlag (gummiasfalt) under lekeapparatene. Men i livets skole har Ås kommune sovet i timen. Gummiasfalt har gått av moten, det er passé!

Fra 2020 sier læreplanen for skolen at bærekraftig utvikling er et av fem kjerneelementer, altså et av de fem viktigste elementene som barna skal lære om i alle fag. Ås kommune huser det grønneste universitetet som i sitt samfunnsoppdrag har spesielt ansvar for forskning som kan møte store globale spørsmål, blant annet om miljø og bærekraftig utvikling. Dette burde være nok til at kommunen velger løsninger for fremtiden. Men nei. Kommunen står til stryk i naturfag. Den vil legge plast og gamle oppmalte bildekk i skolegården, selv om vi vet for lite om hvordan miljøgifter fra gummiasfalt oppfører seg i naturen.

Kommunen har etterspurt et unødvendig plastprodukt som fører til mikroplast i naturen; granulat og små plastbiter løsner ved slitasje, og de minste bitene – de du ikke kan se – er kanskje de skumleste. Når barna er små, kommer de i berøring med dem gjennom lek. Når våre barn har blitt voksne, ligger disse bitene på matfatet sammen med fisken og grønnsakene.

Et naturpreget uteområde med steiner, stokker og pinner inviterer til kreativ lek i friminuttene. Dette gir livserfaring som stimulerer flere sanser enn ved lek på gummiasfalt. Forskning viser at å oppholde seg i omgivelser preget av naturinnslag, gir målbare positive helseeffekter. Bruk av natur i skolegården burde derfor etterstrebes. Naturmaterialer tilfredsstiller kravene til støtdempende underlag, men kommunens tilbudsgrunnlag åpnet ikke for dette. Sensors vurdering: Ås kommune har ikke besvart oppgaven.

Skoleklokka har ennå ikke ringt, det er fortsatt tid til endring. Bytt gummiasfalten ut med naturmaterialer! Gummiasfalt er en skoletaper.

Signert:

Even Bergseng

Helene Bjørneby

Hanne Kihlman Evang

Hilde Fougner

Maria-Therese Jensen

Anne Kettunen

Olav Fjeld Kraugerud

Dag H. Nestegard

Vivian Remme

Simen Rød Sandve

Mari Gaarder Svendsen

Solveig Bugge Sveri

Bente Wejden