Gå til sidens hovedinnhold

Ideelle barnehager må ikke miste sin rolle

Barnehage-situasjonen

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Antall ideelle barnehager i Norge synker, samtidig som antall kommersielle øker. Dette er en utvikling vi ikke er tjent med.

For over 180 år siden startet organisasjoner som Frelsesarmeen og omtenksomme privatpersoner opp de første barnehagene, de såkalte «barnekrybbene». I 1970 gikk om lag 3 % av barna i daghjem, og ikke før i 1975 kom barnehageloven. Etter 2005 har vi hatt en kraftig utvikling i antall barnehager. I dag går over 90 % av barna i barnehage. Dette hadde ikke vært mulig uten at privatpersoner og organisasjoner igjen sto som vesentlige leverandører.

I dag er sektoren tredelt mellom de kommunale, kommersielle og ideelle barnehagene. Utfordringen nå er å sørge for at de ideelle barnehagene kan fortsette sitt arbeid som et alternativ til de kommunale og kommersielle selskapene. De representerer et viktig mangfold.

Vi ser en utvikling der store kommersielle aktører kjøper opp barnehager. Siden 2005 har antall barn i kommersielle barnehager økt med 46 400 barn i ideelle har kun økt med 1600. I samme periode har Norge fått 230 flere kommersielle barnehager, mens 150 ideelle har forsvunnet. Tallene viser at det er viktig med politiske grep som sikrer at mangfoldet av ideelle barnehager kan videreføres og også vokse i fremtiden. Forslag til ny pedagognorm og bemanningsnorm utfordrer dette. Virke heier på kvalitetsheving i barnehagene, men er opptatt av at reformene fullfinansieres.

Tilskudd til ideelle og private barnehager blir beregnet ut fra kommunenes tall to år tilbake i tid. Det betyr at kommunenes oppbemanning av både pedagoger og øvrig personale, ikke vil få følger for de ideelle barnehagenes økonomi før om to år. Det kan i verste fall føre til nedleggelser. Derfor ber Virke om overgangsordninger for disse barnehagene.

I 2016 slo Stortinget fast at ideelle aktører har særlige fortrinn og spesielle egenskaper som er verdifulle for samfunnet. Stortinget vil vekst for ideell. Ideelle aktører er formålsdrevet og alle offentlige midler blir brukt til utvikling av tjenestene. Det er svært viktig at ideelle barnehager ikke mister sin rolle og at man politisk ser verdien av dette mangfoldet lokalt og nasjonalt og virkelig verdsetter «den tredje sektor».Kommentarer til denne saken