Gå til sidens hovedinnhold

Demokratiet som forsvant?

Artikkelen er over 5 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den politiske behandlingen av kommunereformen reiser mange spørsmål, ett av disse dreier seg om lokaldemokratiet. Motstanderne tar for gitt at det svekkes, bare fordi kommunen blir større. Men blir det automatisk svekket?

Hvis lokaldemokratiet er aller best med færrest velgere bak hver representant i kommunestyret, så vil i så fall Hurdal ha nesten 44 ganger så godt lokaldemokrati som Bærum, og nesten 7 ganger så godt som Ås (Basert på innbyggertall fra SSB per 01.01.15). Det er ingen opinion i Bærum som ønsker å dele opp kommunen for å få bedre lokaldemokrati, ikke i 44, eller i det hele tatt. Det er det neppe i Ås heller. Det kan derimot være et problem om en kommune er så liten at alle kjenner alle, i forhold til inhabilitet og press mot politikere fra enkeltinteresser. Litt «avstand» til politikerne kan faktisk være et pluss.

I folkerike kommuner er det rift om plassene på valglistene, ned til siste plass på listen. I små kommuner er det vanskelig å finne folk som er villig til å stille opp. Høy rekruttering og kamp om plassene har en positiv påvirkning på hvilke kandidater som til slutt blir valgt.

Follo-kommunene har i dag flere titalls IKS’er og andre samarbeidsformer, som har oppstått fordi kommunene har sett faglige synergier og økonomiske fordeler av å gjøre dette sammen i stedet for hver for seg. Disse har en ulempe; den politiske styringen er svekket i forhold til virksomhetene som er direkte underlagt administrasjon/kommunestyre i hver enkelt kommune. En Follo kommune vil avvikle disse og legge virksomhetene direkte inn under egen kommunal drift og oppnå bedre politisk kontroll. Det er godt lokaldemokrati.

De kommunene som velger å stå utenfor vil i beste fall få leie disse tjenestene til en høyere pris enn kostnaden er gjennom IKS i dag. I verste fall må de produsere tjenestene selv, hvilket i prinsippet også er godt lokaldemokrati, men er det verdt prisen?

Godt lokaldemokrati betyr også reell påvirkningskraft overfor regionale myndigheters føringer og politikk som påvirker den enkelte kommune. Vil små kommuner hver for seg ha større påvirkningskraft enn en stor og solid Follo kommune? Vil enkeltstående Follo-kommuner kunne bli jevnbyrdige forhandlingspartnere med de store kommunene som nå bygges rundt oss? For det er jevnbyrdige forhandlingspartnere som vil finne de beste løsningene for saker som angår hele regionen.

Hva med handlingskraft og gjennomføringsevne? Ønsker vi et kommunestyre som mister handlingskraft fordi den taper økonomisk i forhold til større kommuner, og som bruker lengre tid på å gjennomføre nødvendig omstilling? Reell politisk makt må være bedre lokaldemokrati enn lite handlingsrom.

«Politikere fra andre kommuner vil ikke prioritere Ås», er et argument som går igjen imot reform. Det er faktisk sant, representanter i et kommunestyre skal ikke prioritere ett geografisk område fremfor andre. De plikter å styre til det beste for alle innbyggere, uansett hvor i kommunen de bor. Frykter politikerne som er imot reformen dette fordi de selv ikke fokuserer på andre områder i kommunen enn der de selv bor?

Hva om noen politikere er imot reform fordi det mest sannsynlig betyr at de mister sin egen plass i kommunestyret? Er det godt lokaldemokrati å sette egne hensyn foran kommunens og innbyggernes? Enkelte partier vil heller ikke la sine folkevalgte følge egen overbevisning, men ønsker å tvinge dem til å stemme for partiflertallets innstilling. Er dette godt demokrati?

Det er innbyggernes engasjement, også imellom valgene, som danner grunnlaget for godt demokrati, ikke størrelsen på kommunen, verken i areal eller folketall. Heller ikke den enkelte politikers ønske om makt eller kontinuitet for egen politisk karriere.

Demokratiet verken forsvinner eller svekkes med en større kommune – det fornyes!

Nå kan det se ut som om det blir en folkeavstemming også i Ås, så bruk tiden på å gjøre deg opp en mening om hva slags kommune og lokaldemokrati DU ønsker deg i fremtiden, og bruk stemmen din på valgdagen.

Kommentarer til denne saken