La Blåveiskroken barnehage bestå

SPENNENDE HØST: I Blåveiskroken er høstsuppa en tradisjon. Leserbrevforfatter Inger Johanne Barth hjelper her til med serveringen. F

SPENNENDE HØST: I Blåveiskroken er høstsuppa en tradisjon. Leserbrevforfatter Inger Johanne Barth hjelper her til med serveringen. F Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Ski kommune kan ikke bli best på oppvekst, hvis Blåveiskroken legges ned, skriver Ingeborg Johanne Barth.

DEL

LeserbrevKjære politikere i Ski kommune.

Jeg vil først presentere Blåveiskroken barnehage for dere. Så vil jeg på vegne av SU (samarbeidsutvalget) stille noen spørsmål rundt rådmannens forslag til nedleggelse av Blåveiskroken, sett opp mot vedtaket utvalget for oppvekst og kultur gjorde i mars 2016.

Blåveiskroken ligger idyllisk til med skog og jordbruk på alle kanter, 3 kilometer fra Kråkstad sentrum. Her kan inntil 38 barn få muligheten til å klatre i trær og utvikle seg i naturen, de kan gå på ski i oppkjørte løyper rett på utsiden av barnehagen, og lære seg, med direkte naturopplevelser, hvordan naturen henger sammen.

Selv ettåringene klarer å gå på tur til lavvoen i skogen rett ved siden av barnehagen. Mange forskere peker på viktigheten av akkurat dette: at barn får utvikle seg i naturen, og de ser dette opp mot både fysisk og psykisk helse i et langt perspektiv – dette er noe Ski kommune også ønsker å satse på.

Vi er kjempeskuffet

Dette er med veldig få ord barnehagen vi er så glade i. Og vi er selvfølgelig kjempeskuffa over rådmannens forslag om nok en gang å legge oss ned, til fordel for å plassere flest mulig barn inn i den nye barnehagen i Kråkstad sentrum.

Det er også tydelig at rådmannen er redd for at det ikke skal bli plasser nok i den nye barnehagen, siden de foreslår opprettholdelse av den gamle Kråkstad barnehage med 27 plasser til barnehagedrift, samtidig som han ønsker å legge ned inntil 38 plasser i Blåveiskroken. Dette stiller vi oss svært undrende til.

BAKGRUNN FOR SAKEN:

Tydelig er det usikkert med tanke på antall barn. Hvordan kan dere med så stor sikkerhet si at det ikke er barnefamilier som flytter hit de neste årene? I utredningen til rådmannen presiseres det at det er akkurat det med befolkningsvekst dere er mest usikre på. At svaret vi får på hvorfor man velger å beholde den gamle sentrumsbarnehagen, istedet for Blåveiskroken, er fordi man antar at folk ikke ønsker eller vil kjøre 3 kilometer til Blåveiskroken.

Dette oppleves ikke bare feil og forutinntatt, men også meget arrogant. Det er slik at Blåveiskroken er pusset opp og brukbar stand som den er. Det gjelder ikke det gamle sentrumsbygget! Vi vet om flere som i utgangspunktet ikke fikk førstevalget sitt, fikk plass i Blåveiskroken, og valgte å ikke flytte over når de fikk plass i sentrumsbarnehagen fordi de var så fornøyd i Blåveiskroken. Kjøringen har aldri vært et tema før, dette er et dårlig poeng fra administrasjonen.

Tett uteområde hvor plassen er knapp

Men det vi stiller oss mest undrende til er: mener rådmannen virkelig at det er til barnas beste å plassere enda flere barn inn i den store nye barnehagen, enda flere barn som skal dele ett og samme uteområde?

Som mamma og barnevernspedagog får jeg både erfare, og vet viktigheten av at alle barn blir sett for dem de er. Jeg vet hvor viktig det er å oppdage barn som blir mobbet, barn som lever under omsorgssvikt, barn som blir utsatt for seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Det er ikke alltid lett å oppdage i mengden av veldig mange barn. Vi blir bekymret som foreldre.

Det kan bli vanskelig for barnehagepersonalet å oppdage utfordringene barna står i, i mengden av veldig mange barn. Man er ikke garantert stabilt personale. Dette er også sårbart i store barnehager.

Hvorfor opprettholde driften i den gamle Kråkstad barnehage og på den måten øke antall barn i en og samme barnehage til fordel for Blåveiskroken? Kan ikke Blåveiskroken være den barnehagen som opprettholdes,  som gjør slik at alle barn i Kråkstadområdet får plass i sitt nærmiljø? Dette vil gjøre at vi foreldre får en reell valgmulighet for våre barn.

Utvalget for oppvekst og kultur vedtok i april følgende: «Blåveiskroken barnehage opprettholdes til 1.august 2017. Fremtidig drift etter dette ses i sammenheng med innfasing av ny bemanningsnorm for kommunale barnehager, mer fleksibelt barnehageopptak, utvidet rett til barnehageplass og behovet for barnehageplasser i Kråkstadområdet».

Er dette virkelig sett på i forslaget om å legge ned Blåveiskroken? I den nye barnehagen er det etter bemanningsnorm plass til 96 barn.

Oppsummerende spørsmål:

1) Er vedtaket fra utvalget for oppvekst og kultur lagt til grunn for å legge ned Blåveiskroken ? I forhold til bemanningsnorm, mer fleksibelt opptak og utvidet rett til barnehageplass.

2) Mener rådmannen at det er til barnas beste å plassere opp mot 136 barn (dvs 109 i nye bhg og 27 i gamle sentrumsbarnehagen) som skal dele ett og samme uteområde?

3) Vi ønsker en minde barnehage med friluftslivprofil, en naturprofil som blant annet har unike uteområder. Hvorfor opprettholde driften i den gamle Kråkstad barnehage og øke antall barn i en og samme barnehage, på samme uteområde?

4) Hvorfor kan ikke Blåveiskroken være den barnehagen som opprettholdes og gjør slik at alle barn i Kråkstadområdet får plass i sitt nærmiljø? – og som gjør at vi foreldre får en reell valgmulighet?

5) Den gamle Kråkstad barnehage vil koste mye penger i renovering og oppgradering av bygget. Er dette tatt med i regnestykket? Kunne man tenke at dette bygget ble brukt av andre som skole/ sfo som så sårt trenger plass?

Vi er opprørt over at dere tenker at Ski kommune kan bli best på oppvekst i Norge ved de kuttene dere nå gjør i Kråkstad. La Blåveiskroken bestå!

 
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags