Budsjettet er brutalt. De neste årene kan bli enda verre

Det er en stor utfordring å bygge en robust kommune på en skjør økonomi, skriver ansvarlig redaktør Martin Gray om fremleggelsen av Nordre Follos budsjett.