«Et av de viktigste politiske prosjektene vi har hatt i Follo»

Av