Legg ned A-hus og overfør ressursene til Ski sykehus og andre lokalsykehus

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevNok en gang har Østlandets blad avdekket alvorlige mangler ved vårt helsesystem når barn må vente 12 timer for å få gipset en fot, når røntgenavdelinger ikke vil ta bilder selv med skriftlig rekvisisjon fra lokale leger. Det verste er likevel at ansvarlige ledere på A-hus mener at dette er rett, siden de uttaler at lokal behandling vil forsinke behandlingen på A-hus.

Slik som dette fungerer er det en bevisst nedbygging av lokale sykehus som skjer. Alt skal kanaliseres til A-hus i stedet for å gi hjelp der pasientene er, nemlig i lokalmiljøet. Det finnes utallige episoder som tilsier at A-hus er et dysfunksjonelt sykehus som setter egne interesser foran hensynet til de som trenger hjelp.

Enkelte avdelinger på A-hus er bygd på en ukultur hvor legenes forhold til pasientsikkerhet og omsorg er totalt fraværende og at det hersker en fryktkultur hvor pasientenes behov ikke blir tatt på alvor. Dette er en utvikling som ikke kan fortsette.

I tillegg er det bevisst ikke etablert IT-systemer som «snakker sammen» mellom A-hus og Ski Sykehus/Follo legevakt. Her må man konferere med de «såkalte» ekspertene på A-hus på telefon uten å ha mulighet til å sende bilder, prøveresultater m.m. for å underbygge en diagnose. Dette gir rom for misforståelser og vilkårlig behandling hvis du havner på A-hus etter et besøk på legevakten.

Det er også helt vilkårlig hvilken kompetanse legene i akuttmottaket på A-hus har og det er avgjørende for hvilken behandling du får på de enkelte avdelinger. Har flere eksempler på at feil diagnose blir gitt på akuttmottaket og at videre behandling skjer på f.eks på hjerteavdelingen i stedet for på gastrokirurgavdelingen eller medisinsk avdeling. Man må forvente at det er nok leger tilstede med ulik kompetanse på en akuttavdeling for å ivareta ulike helsetilstander. Slik det er nå er det tilfeldigheten som rår.

I 2014 ble det meldt om 233 alvorlige uønskede hendelser (§ 3-3 meldinger) på A-hus. For 2015 var tallet 238. Altså en økning. Det sier litt om hvordan slike saker blir håndtert av leger og ikke minst byråkrater på A-hus.

Ved å bygge ut lokalsykehusene til gode effektive behandlingssteder med akuttbehandling, kirurgi, sengeposter, spesialisttjenester med mer vil man kunne oppnå en mer økonomisk og menneskelig fordel basert på behovet der folk bor. Det er ingen selvfølge at det er de store sykehusene som skal være enerådende på behandling og når konsekvensene for pasientene blir så store som på A-hus er det på å tide å endre hvordan helse-Norge er organisert.

Derfor er det nystartede Helsepartiet dessverre nødvendig for å få endret dette.

Helsepartiet er et nytt politisk parti, vokst frem gjennom behovet for bedre løsninger i helse- og omsorgssektoren. Helsepartiet er innbyggernes parti – det er pasienter, pårørende og helseansattes grasrotopprør mot et byråkratisk, økonomistyrt og for lite pasientlojalt helsesystem.

Helsepartiet vil gjenreise menneskeverd og menneskerettigheter i helse- og omsorgstjenestene og fortjener stor oppmerksomhet for dette fram til Stortingsvalget til høsten.

De etablerte partiene ser ut til å være fornøyd med hvordan helse-Norge fungerer. Derfor har jeg mistet troen på at disse kan gjøre en forskjell for å rette opp en helsetjeneste som i hvert fall ikke tjener innbyggernes interesser.

Tor Dahl, Ski

Medlem av Helsepartiet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags