Derfor vil Rødt ha eiendomsskatt i Nordre Follo

FOR EIENDOMSSKATT: TOre B. Kristiansen i Rødt vil gjerne ha eiendomsskatt i Nordre Follo. Dette forklarer han hvorfor i dette innlegget. Enig eller uenig? Send ditt innlegg til debatt@oblad.no eller gå inn på skriverommet på oblad.no/debatt.

FOR EIENDOMSSKATT: TOre B. Kristiansen i Rødt vil gjerne ha eiendomsskatt i Nordre Follo. Dette forklarer han hvorfor i dette innlegget. Enig eller uenig? Send ditt innlegg til debatt@oblad.no eller gå inn på skriverommet på oblad.no/debatt. Foto:

Av
DEL

LeserbrevI den siste tiden har det vært en debatt om eiendomskatt i Nordre Follo. Vi i Rødt ønsker en eiendomskatt velkommen. I vårt alternative forslag til Strategi- og handlingsplan i desember la vi fram et forslag der vi legger oss på et lavt anslag for eiendomskatt. I forslaget vårt lå det inne et bunnfradrag på 2 millioner og en mulighet for husholdninger med en inntekt under 500 000 til å søke om fritak.

Grunnlaget for beregning av eiendomsskatt er følgende: Ligningsverdien av boligen x 4 - 20 % Noen eksempler:

  • Er verdien av boligen 4 millioner vil man få en eiendomskatt på 100 kr. pr. mnd i 2021, 200 i 2022 og 300 i 2023
  • Er verdien av boligen 6 millioner vil man få en eiendomskatt pr. mnd på henholdsvis 233 i 2021, 466 i 2022 og 699 i 2023.
  • Er verdien av boligen 8 millioner vil man få en eiendomskatt pr. mnd på
  • henholdsvis 366 i 2021, 732 i 2022 og 1098 i 2023
  • Er verdien av boligen 10 millioner vil man få en eiendomskatt pr. mnd på henholdsvis 500 i 2021, 1000 i 2022 og 1500 i 2023

Til sammen ville dette ha gitt kommunen en inntekt på 20 mill i 2021, 40 mill i 2022 og 60 mill i 2023.

Vi la fram de de forskjellige eksemplene fordi det kan være greit for innbyggerne å ha noen konkrete tall å forholde seg til.

Forslaget vårt fikk desverre bare Rødt sin stemme.

Tore Bernt Kristiansen, Kommunestyrerepresentant Rødt Nordre Follo

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags