Det skal være godt å bli gammel i Nordre Follo

Av
DEL

LeserbrevEldrepolitikk har tradisjonelt dreid seg mye om omsorgstjenester: sykehjemsplasser, hjemmehjelp, trygghetsalarmer osv. Dette er fortsatt viktige områder. I Nordre Follo Arbeiderparti ser vi det som viktig å opprettholde og videreutvikle disse tjenestene.

Vi vil derfor:
- at folk skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, blant annet gjennom økt satsing på hjemmetjenestene, gode digitale verktøy og gratis trygghetsalarm
- teste ut eldreboliger med hjemmehjelpsbase i nye boligprosjekter
-sikre sykehjemsplass til alle som trenger det.

Eldrepolitikk er langt mer enn eldreomsorg. Vi er etter hvert blitt mange som er ved god helse uten behov for omsorgstjenester når vi blir pensjonister. Hverdagen skal fylles, for mange blir det er tomrom etter at jobben er forlatt.

Selv har jeg valgt å bruke en del av min pensjonisttid på politisk arbeid. I Arbeiderpartiet. Der har jeg blitt godt tatt imot, har fått tillitsverv og plass på lista til kommunevalget. De har demonstrert at også mennesker over 70 år kan ha noe å bidra med og trengs i fellesskapet i vårt parti.

Men er det slik overalt i samfunnet vårt? Det skrives mye om ensomhet blant gamle mennesker. Vi hører om de som blir presset ut av jobb fordi de er blitt «for gamle». Mennesker over 70 år kan for eksempel ikke være meddommere i rettsapparatet.

Eldre mennesker regnes ikke alltid med og kan føle seg satt litt utafor samfunnet. Dette ønsker vi i Nordre Follo Arbeiderparti å gjøre noe med, ved å:
- skape gode møteplasser mellom mennesker og generasjoner, for eksempel ved å bygge barnehager og eldresenter på samme sted
- ha blandede boligområder hvor det er plass til sosiale møtepunkter, også mellom generasjonene
- at personer over 70 år ikke skal bli aldersdiskriminert fra å ta verv som meddommere i tingretten eller lagmannsretten på vegne av kommunen

Fysisk aktivitet er viktig for alle mennesker, ikke minst etter som vi blir eldre Det er viktig både for å holde oss så friske som mulig, og kan gi møteplasser og innhold i hverdagen. Det er ikke nødvendigvis hard trening som skal til, men at man får rørt på seg og får mosjon tilpasset den form man er i. Da er det viktig at det fra kommunens side er lagt til rette slik at det blir enkelt og hyggelig å komme seg ut og gå en tur nær der en bor, selv om man ikke lenger er så sprek.

Inger-Lise Kvifte Andresen, Listekandidat Nordre Follo Arbeiderparti, Langhus

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags