En varm takk til ansatte på 2A som ga moren vår livskvalitet og en god hverdag de årene hun bodde der

Av
DEL

LeserbrevEldre på sykehjem uten tilstrekkelig tilsyn og pleie, flytting av eldre mennesker fra sted til sted. Jo, vi kjenner alle disse skrekkhistoriene fra massemediene. Og kritikkverdige forhold skal selvfølgelig fram i lyset, påtales og forhåpentligvis endres. Men er dette beskrivelse av hele virkeligheten i eldreomsorgen? Vi mener nei, og vil underbygge det med egne erfaringer som pårørende til beboer på Solborg avdeling 2A. Vår mor bodde her i fem år inntil hun nylig døde. Disse årene var fylt av gode opplevelser som ga henne et meningfylt liv.

Vi tror tre faktorer er særlig viktige for et godt botilbud på institusjoner som Solborg: En god ledelse med klare prioriteringer. Ansatte som ønsker å skape et best mulig liv for beboerne og som gløder for faget sitt. En mentalitet på avdelingen som gir seg til kjenne i at hver beboer møtes som det spesielle mennesket det er, med sine forutsetninger, sin livshistorie og sine behov.

Solborg har en ledelse med en klar filosofi om å bruke ressursene på beboernes trivsel. Fra vårt ståsted ser det ut til at dette lykkes i høy grad. Her satses det på en rekke tiltak som gjør institusjonen til et levende bosted, med imponerende aktivitetsnivå. Ukekalenderen på Solborg viser aktiviteter som konserter, annen underholdning, bingo, sangstunder, kafeer, turer, i tillegg til feiring av alle merkedager i året. Institusjonen har egen frisør, fotpleier og tilbud på massasje. Maten blir laget og tilberedt på eget kjøkken.

Ledelsen skaffer også midler til veie utenfor kommunebudsjettet. Grupper av frivillige trekkes inn, til hyggekvelder og lotterier. På bordene i kafeteria og stuer settes blomster og batterilys, utenfor er verandaer med gode sittegrupper, blomster og busker.

Men ingenting av dette skaper glede og entusiasme uten engasjerte og dedikerte ansatte rundt beboerne. Det er medarbeiderne som gir Solborg den kvaliteten vi er så begeistret for.

Vi kjenner først og fremst til pleierne på avdeling 2A, men det er grunn til å tro at dette gjelder hele Solborg. Det er jo de som skaper det gode livet rundt beboerne i hverdagen. Og de er så forskjellige! Hos noen er latteren, humoren og den gode replikk det fremste kjennetegnet. Andre er mer stillfarne, med en indre, stor varme. Felles er det store engasjementet de viser i jobben sin, og den faglige seriøsiteten. Også vi pårørende blir merket av dette. Vi blir alltid så godt mottatt at vi skjønner vi er på besøk i et hjem. Og dette får de ansatte til, selv om de strekker seg lengre enn langt i hverdagen.

På Solborg møtes enhver beboer på en grunnleggende respektfull måte. Mennesker på institusjon er selvfølgelig akkurat like forskjellige som mennesker ellers. Alle har sine preferanser, ting de liker å gjøre, spise eller snakke om. Så langt det er mulig, får beboerne bestemme over livene sine. Det er skapt en kultur på Solborg der det å se enkeltmennesket er basis for personalet.

Er så alt bare solskinn på avdeling 2A? Så langt vi kan se, fungerer det meste aldeles utmerket. Men nedskjæringer av stillinger og budsjetter kan naturligvis true stabiliteten i organisasjonen. Det er en grense for hvor lenge motivasjonen holder hvis man må strekke seg for langt. La oss håpe at den nye kommunen verdsetter det gode arbeidet som blir utført på Solborg, at medmenneskelighet og respekt får fortsette å gjennomsyre institusjonen til glede for beboere og de mange pårørende som kommer.

Til slutt: En varm takk til ansatte på 2A som ga moren vår livskvalitet og en god hverdag de årene hun bodde der.

Kristin Kolstad, Siri Kolstad og Arne Kolstad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags