En vekker for å stå sammen om E18

Myhrvold maner til felles kamp for ferdigstillelse av E18 Retvedt- Vinterbro.

Myhrvold maner til felles kamp for ferdigstillelse av E18 Retvedt- Vinterbro. Foto:

Av
DEL

LeserbrevHøyres Anne Kristine Linnestad og Ingjerd Schou har sovet i timen. Når Statens vegvesen ikke prioriterer E18 Retvet-Vinterbro for årene 2022-2033, burde det være en vekker. Deres avisinnlegg den 8. april «E18 for viktig til å drive polemikk om» vitner dessverre om at de fortsatt ikke ser alvoret, men selv driver polemikk.

E18 er en av landets viktigste transportårer både for utenlandstrafikk og for trafikkavviklingen rundt Oslo. Retvet-Vinterbro fremstår i dag som the missing link for en sammenhengende motorvei mellom svenskegrensa og Oslo. Jeg hoppet i stolen da denne strekningen ikke nådde opp i Statens vegvesens forslag til prioriteringer for det neste tiåret. I stedet for å dele min bekymring, bruker Linnestad og Schou tiden på bortforklaringer og uforståelig partipolitisk retorikk. De tok det sikkert som en selvfølge at en slik strekning ville komme positivt ut i en rangering basert på samfunnsøkonomisk nytte, og de ble tydeligvis tatt på senga når Vegvesenets beregninger viser noe annet.

Høyres stortingsrepresentanter hevder at det er nå det politiske arbeidet med Nasjonal transportplan starter. Dette er feil. Transportetatenes arbeid med Nasjonal transportplan har aldri før vært så politisk styrt som nå. Statens vegvesen har laget en faglig prioriteringsliste, men både de økonomiske rammene og prioriteringskriteriene er bestemt av det politisk styrte Samferdselsdepartementet. Høyre som det største regjeringspartiet har derfor hatt alle muligheter til å påvirke arbeidet gjennom flere år. Når resultatet av dette er at E18 Retvet-Vinterbro ikke prioriteres, er det vår jobb som stortingsrepresentanter å si ifra at dette er uakseptabelt.

Kampen om samferdselsinvesteringene vil bli hard. Det er ikke lett å skyve ut prosjekter som transportetatene har prioritert, og statsministeren har signalisert at det økonomiske handlingsrommet vil være mindre det kommende tiåret. Vi kan derfor ikke bare lene oss tilbake og håpe på større rammer. Vi må stå sammen om kravene til prioritering av E18, og også rv. 22 og Østfoldbanens østre linje. Hvis ikke vi samler oss på tvers av partipolitiske skillelinjer, står andre landsdeler klare til å passere oss på oppløpssiden. Jeg tar det derfor for gitt at innlegget fra Høyre var et feilskjær vi fort legger bak oss, slik at vi nå kan fokusere på den viktige jobben for å få prioritert viktige samferdselsprosjekter for regionen vår.

Ole Andre Myhrvold, Stortingsrepresentant (Sp), Østfold

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags