Gå til sidens hovedinnhold

Linnestad: - Hadde kontantytelser vært svaret på fattigdom, hadde problemet vært løst i dag

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det bekymrer meg at flere barn vokser opp i fattigdom. Alle barn fortjener en god oppvekst, og en skole som gir de muligheter uavhengig av foreldrenes økonomi.

Høyre ønsker et samfunn med enda mindre forskjeller mellom folk. Derfor jobber vi for at barna skal lære mer på skolen og for å gi flere en fot inn i arbeidslivet. God skolegang og arbeider er de viktigste tiltakene for å bekjempe fattigdom, og for å gi flere muligheter.

«Økningen i barnefattigdom i Norge er nesten entydig knyttet til innvandring, og for de aller fleste er lønnet arbeid den eneste veien ut av lavinntektsgruppen.” skriver Brochmann 2-utvalget.

Hadde kontantytelser vært svaret, hadde problemet vært løst i dag. Svært mange av de fattige er i dag avhengig av offentlig ytelser. Løsningen er tvert i mot å stille krav om aktivitet, gi arbeidsrettede ytelser og på den måten kvalifisere flere mennesker til arbeid. For innvandrerfamilier handler dette ofte om god språkopplæring, tilbud om utdanning, mer arbeidstrening og arbeidsrettede kurs i introduksjonsprogrammet.

Uavhengig av foreldrenes inntekt, ønsker Høyre at barn skal få de beste muligheter i sine liv. Derfor satser vi på tidlig innsats i skolen for å løfte alle, men særlig de svakeste elevene. Vi innfører rimeligere barnehageplass og gratis kjernetid i barnehagene for barn over 3 år i familier med lav inntekt. Vi har også innført en ordning som sikrer alle barn rett til å delta på minst én fritidsaktivitet sammen med vennene sine.

Høyre vil advare mot at venstresiden ønsker å fjerne aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere, svekke arbeidslinjen og liberalisere innvandringspolitikken. Dette vil gjøre flere avhengig av velferdsytelser - og dermed låse folk inne i fattigdom.

Høyre i regjering har bidratt til blant annet disse 5 tiltakene:

1. Rimeligere barnehageplass for familier med lav inntekt og en nasjonal ordning med gratis kjernetid i barnehagen for barn over 3 år i familier med lav inntekt.

2. Bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, jevnlig skal ha mulighet til å delta på minst én fritidsaktivitet sammen med vennene sine.

3. Vi har styrket tilskuddsordningene for ferieopplevelser for barn fra familier med dårlig råd. Dette er en historisk satsing som gjør at rekordmange barn og unge får delta i fritidsaktiviteter og på ferier.

4. Vi har økt stipendandelen for elever fra lavinntektsfamilier.

5. Vi har modernisert bostøtten, slik at den tildeles etter oppdaterte inntektsopplysninger. De som opplever et plutselig inntektsbortfall, vil nå enklere og raskere få støtte. Det betyr at 1 500 vanskeligstilte barnefamilier får høyere bostøtte.

Jeg vil gjerne fortsette, og utvikle, dette arbeidet de neste 4 årene med Erna Solberg som Norges statsminister.

Kommentarer til denne saken