For syk for fastlegen, for frisk for spesialisthelsetjenesten

Pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen

Pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen Foto:

Av
DEL

LeserbrevAldri har vi snakket mer om psykiske lidelser. Livsmestring skal inn som tverrfaglig tema i skolen fra neste år. Psykiske lidelser er overalt i populærkultur og ikke minst i sosiale medier. Kjente personer står frem og forteller om sine tilbakelagte livskriser. I det hele tatt kan det se ut til at samfunnet vårt knytter mindre skam til psykiske lidelser enn tidligere. Heldigvis. Men oppleves det som mindre skambelagt å være syk for den som står midt i det? Hvor lett er det å oppsøke og å få nødvendig hjelp? Hvorfor er det 600 mennesker som hvert år tar sitt eget liv?

Pasient- og brukerombudene i Norge mottar daglig henvendelser fra noen som ønsker hjelp til å mestre egen psykisk uhelse, men som ikke får det eller som opplever at den hjelpen som tilbys ikke passer.

For de fleste begynner det med at de oppsøker fastlegen sin. En god del får nødvendig hjelp der, men mange henvises videre til spesialisthelsetjenesten når fastlegen ser at den hjelpen som gis ikke er tilstrekkelig.

Når fastlegen ikke ser seg i stand til å gi den hjelpen som trengs, er det krevende å få avslag fra spesialisthelsetjenesten. Et avslag som kan se slik ut: «Henvisningen er vurdert. Ut fra opplysningene vi har fått, er det ikke behov for undersøkelse eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Det betyr at vi har vurdert dine behov for helsehjelp til best å bli ivaretatt av fastlegen eller andre deler av primærhelsetjenesten.»

Avslaget kan være riktig. Det kan skyldes at fastlegen ikke har tilstrekkelig oversikt over de ulike tilbudene kommunen eller bydelen har. Det kan skyldes manglende behandlingskapasitet. Det kan selvfølgelig også være at behandling i spesialisthelsetjenesten ikke er det rette.

Men for pasienten er ikke dette lett å forstå. Heller ikke for pasientens pårørende. For syk for fastlegen, men for frisk for spesialisthelsetjenesten. Opplevelsen gir uttrykket «å falle mellom to stoler» innhold.

Vi må kunne forvente nødvendig samhandling mellom de som skal gi behandling i helsetjenesten. De må kunne snakke sammen og finne ut i fellesskap hvordan den enkelte kan hjelpes; «dette er ikke mitt bord» er en fallitterklæring overfor alle som sliter med psykiske plager.

De som opplever at terskelen for å få hjelp er for høy burde klage. Vi ser ofte at det nytter – de som først får avslag får til slutt hjelp likevel. Pasient- og brukerombudene kan bistå. Det er bare å ta kontakt med oss!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags