Gateterminal i Jernbaneveien

GATETERMINAL: Graving i Jernbaneveien i forbindelse med etablering av ny bussterminal.

GATETERMINAL: Graving i Jernbaneveien i forbindelse med etablering av ny bussterminal.

Av
DEL

LeserbrevNå er Jernbaneveien stengt – igjen – og det er bra. Formålet med stengningen og gravingen er å lage en gateterminal for busstrafikken i Ski.

Helt opp på 1970-tallet var det få busser å se i Ski sentrum selv om vi riktignok hadde en liten bussgarasje i Åsenveien for bussene over Siggerud til Oslo. I tillegg så vi en sjelden gang en buss til Kråkstad i rushtiden fra Ski stasjon. På denne tiden så gikk eller syklet folk til sentrum, kanskje 10-15 minutter, for gjerne å ta toget til Oslo. Bilkjøring til toget og innfartsparkering kom gradvis fra 1970-åra. På slutten av 1970-tallet kom den nye fylkeskommunen og med den skolebusser til videregående skoler som igjen førte til en bussterminal på Flatakertomta i Åsenveien, der parkeringshuset ligger i dag.

LES OGSÅ: Sperringer, graving og forvirring i sentrum av Ski

Den store rutebusseksplosjonen kom med omleggingen av jernbanen mot Ås. Den gamle busslinja mellom Ås og Drøbak ble forlenget til Ski for å kunne dekke Holstad. I tillegg ble en lokalbuss mellom Nordby og Ås nå inkorporert i samme busslinje. Den nye linjen gikk Drøbak-Ås-Ski-Nordby. Senere har linjen blitt delt og lagt om slik at bussen fra Ås går mot Langhus og bussen fra Nordby går mot Ski øst. Det er slike grep ruteplanleggere gjør for å optimalisere kapasitetsutnyttelsen på busslinjen i alle retninger ut fra sentrum eller man ser at det er gunstig ut ifra passasjertrafikk (slik at færre slipper å skifte buss i sentrum) eller andre driftsoperative forhold.

For meg er dette de første tegn på at Ski er i ferd med å bli en by. Vi har omland som er så stort at folk tar buss til sentrum, fra flere retninger, og langt i fra alle skal gå av bussen i sentrum, men ta buss ut av sentrum i en annen retning. Noen av disse trenger å skifte buss i sentrum. Av den grunn er det viktig å ha én bussterminal og ikke dele den på to som enkelte har tatt til orde for ved å legge deler av terminalen på vestsiden av stasjonen. Forskning viser at folk oppfatter et fysiskt bytte av et kollektivt transportmiddel til å ta dobbelt så lang tid som det faktisk tar. Det er derfor viktig med korte og effektive bytter, enten man bytter til buss til buss, buss til tog eller tog til tog. Forskning viser at andelen som vil velge kollektivtrafikk fremfor bil synker med økt reiselengde. Av den grunn er det viktig å kutte reisetiden for kollektivtrafikken samtidig som man søker å få opplevd reiselengde så nær virkelig reisetid som mulig.

Den nye gateterminal, når den engang blir ferdig, vil kutte reisetiden for alle som skal kjøre buss både inn og ut av sentrum. Det gjelder også for de fleste som skal bytte mellom tog og buss. Og ikke minst vil reisetiden for de som skal til Ski sentrum holdes lavt i motsetning til en bussterminal på vestsiden av stasjonen som vil øke reisetiden for de fleste folk, i form av økt gangtid til sentrum. Alt dette vil øke antallet som vil reise med buss og dermed inntektene til kollektivtrafikken. Den reduserte kjøretiden ved å slippe å kjøre inn og ut av dagens terminal reduserer kanskje hver bussavgang med to minutter. Hver avgang. Hver dag. 365 dager i året. Bare linje 510 Dyrløkke-Bøleråsen har over 70 avganger i hver retning på en hverdag. Den linjen alene vil spare inn over 5,5 timer per dag.

Gang det med en timepris på flere hundre kroner så forstår de fleste at en gateterminal kan spare store penger hvert år, alternativt gi mulighet til å kjøre mer buss som igjen skaper mer trafikk.

Ski – en kollektivby for fremtiden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags