Helse Sør-Øst lar både sykehuset, pasienter og helsepersonale her ute gå for lut og kaldt vann

HONNØR TIL ANSATTE:  De ansatte ved Ski sykehus fortjener full honnør, samtidig som at Helse Sør-Øst RHF bør rapporteres til Helsetilsynet for at de lar både sykehuset, pasienter og helsepersonale her ute gå for lut og kaldt vann,, skriver William Jørgen Koren i dette leserinnlegget.

HONNØR TIL ANSATTE: De ansatte ved Ski sykehus fortjener full honnør, samtidig som at Helse Sør-Øst RHF bør rapporteres til Helsetilsynet for at de lar både sykehuset, pasienter og helsepersonale her ute gå for lut og kaldt vann,, skriver William Jørgen Koren i dette leserinnlegget. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevDet vises til lederartikkel i ØB 21. februar 2017 vedrørende en akuttpasient med mistanke om bruddskade, som ble videresendt på grunn av manglende rekvisisjon fra fastlegen.

Ved en tidligere anledning skal syv år gamle Jonas fra Vinterbro med tydelig indisert brudd i armen ha blitt sende som kasteball mellom Ski sykehus og A-hus i 12 timer før han fikk tatt røntgen og fikk gipset armen.

ØB mener: Ski er et lokalsykehus for de friske

Dette er meget alvorlige avvik og brudd på pasientsikkerhetsbestemmelsene, på grunn av mangelfulle rutiner og kommunikasjonssvikt innen Helse Sør-Øst RHF.

Brudd eller mistanke om brudd skal alltid regnes som akutte situasjoner. Røntgenundersøkelse skal iverksettes umiddelbart for å fastslå eventuelle bruddskader samt omfanget av disse.

Helse Sør-Øst RHF har det overordnede ansvar for at pasienten mottar adekvat behandling ved det lokale sykehus uten at unødig tid går til spille. Bruddskader kan være meget smertefulle. Henvisning fra fastlege skal selvsagt ikke være nødvendig ved akutte situasjoner.

Systemet sviktet da Jonas (7) brakk armen

Brudd skal alltid og uten unntak gis akutt behandling og stabilisering ved det lokale sykehus, før pasienten eventuelt ved behov sendes videre til et større sykehus, i dette tilfellet A-hus.

Å forlange rekvisisjon fra pasientens fastlege når han har brukket en arm eller et ben er mildest talt absurd og bryter med lov om forsvarlig pasientbehandling.

 Tenk om fastlegen tilfeldigvis befinner seg i Syden når ulykken inntreffer...  Det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst RHF har det hele og fulle ansvar for dette alvorlige avviket som kommunikasjonssvikten og misforståelsene i disse tilfellene har medført. Alvorlige komplikasjoner kan lett oppstå, dersom bruddskader ikke behandles i tide.

Ble nektet røntgen ved Ski sykehus fordi ambulansemannskapet ikke hadde rekvisisjon

Personalet ved vårt lokale sykehus i Ski gjør en fantastisk jobb, til tross for at Helse Sør-Øst RHF stripper sykehuset for avdelinger og vitale funksjoner.

De ansatte ved Ski sykehus fortjener full honnør, samtidig som at Helse Sør-Øst RHF bør rapporteres til Helsetilsynet for at de lar både sykehuset, pasienter og helsepersonale her ute gå for lut og kaldt vann. Helseminister Bent Høye bør se å innfinne seg på banen umiddelbart!

Oppgitt over det dårlige akuttilbudet i Follo


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags