SKADELEGEVAKTEN PÅ SKI SYKEHUS

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LeserbrevSå skjer det igjen: Når Ahus oppretter en ”prosjektgruppe” som skal vurdere deler av behandlingstilbudet på Ski sykehus, så ender det med at tilbudet blir anbefalt overflyttet til Nordbyhagen, det vil si nedlagt på Ski.

Vi er ikke overrasket, men igjen meget skuffet over at dette skjer også med skadelegevakten på Ski som Ahus har tenkt å legge ned fra 01.04.16.

Det vises til at legevaktordningen er en kommunal oppgave. Men nødvendig akuttkirurgi ved ”småskader” har aldri vært, og kommer vel heller ikke til å bli behandlet på kommunale legevakter. Vi er vel enige om at dette faller inn under spesialisthelsetjenestens ansvarsområde.

Ahus har ansvaret, og har hittil behandlet skadene enten på Ski eller Nordbyhagen, alt ettersom hva som er hensiktsmessig for pasienter og kapasitet på de to stedene. Så vidt vi kjenner til, har dette fungert tilfredsstillende for Follopasientene, og for personalet som jobber med dette på Ski. De siste tilhører jo tross alt det sterke ortopediske fagmiljøet ved Ahus, uansett plassering.

Så hvorfor endre noe som fungerer så bra?

For pasienter med brudd-, sår- eller stikkskader som trenger kirurgisk behandling, er det en trygghet å få rask behandling i noenlunde nærhet av hjemstedet, selv om skaden ikke er livstruende. Også for kontroll og etterbehandling er dette en vesentlig fordel, særlig for barn, eldre og pasienter som ikke har nære pårørende til å følge seg.

Vår andre bekymring er kapasiteten på skadelegevakten på Nordbyhagen.

Er denne god nok til å ta unna og gi trygg behandling i perioder hvor det erfaringsmessig skjer mange brudd? Det er ikke holdbart at pasienter må vente i flere dager for å få operert et brudd, fordi det ikke er god nok kapasitet til å behandle skadene fortløpende.

Ski Sykehus’ Venner synes det er nærmest bakstreversk å fjerne skadelegevakten på Ski sykehus når det legges opp til større aktivitet i og med at det lokalmedisinske senteret etableres i sykehusets lokaler. Det etableres også en ny kommunal legevakt der, i tillegg til Follo legevakt.

Vi tror ikke mangel på pasienter blir noe problem.

Det største problemet for Ahus er, som vi er smertelig klar over, de urimelige kravene til innsparinger som Helse Sør-Øst stiller til sykehuset.

Vi mer enn aner at håpet om økonomiske innsparinger er en medvirkende årsak til at Ahus vil fjerne en god sykehustjeneste ved Ski – igjen.

Til tross for dette vil vi gi honnør til alle på Ahus, inklusive de som arbeider på Ski sykehus, og som gjør en stor innsats for å gi pasientene god behandling i en konstant presset situasjon.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags