Høyre vil ha valgfrihet for elevenes valg av skole

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, listekandidat  nr. 12 Nordre Follo Høyre

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, listekandidat nr. 12 Nordre Follo Høyre Foto:

Av
DEL

LeserbrevJeg er helt enig med Silje Brekke Bakken om at uriktige opplysninger må korrigeres. Men det er altså ikke uriktig at ett av forslagene til utvalget utpekt av Oslo byråd, som jo styres av Arbeiderpartiet, er nettopp loddtrekning. Det er heller ikke uriktig at utvalget utsetter sin beslutning til etter valget. Og henvisningen til Oslo AP er vel heller ikke skjult, det nevnes hele 3 ganger i innlegget mitt.
Høyre prioriterer ikke de sterkeste elevene på bekostning av de andre ved å foreslå fritt skolevalg eller ved å stemme mot gratis skolemat.

Jeg skriver også at regjeringen forslår to alternativer, der det ene er at fylkeskommunen kan velge inntaksregioner dersom store avstander eller trafikale forhold tilsier det. Da vil det ikke bli slik at elever fra Follo må reise til Hemsedal for å gå på skole, slik Morten Ellingsen skriver i sitt innlegg. Det er derfor behov for en oppklaring.

Høyre har lenge vært for fritt skolevalg. Høyre er opptatt av kunnskap og mestring i skolen og at elevene får mulighet til å velge hvilken videregående skole de vil gå på selv. Fritt skolevalg er den beste løsningen for å sikre at en elev som vil gå bygg- og anlegg, idrett, eller studiespesialisering, får friheten til å velge dette selv. Med fritt skolevalg i Viken åpnes muligheten for at elever fra for eksempel Råde i Østfold kan søke seg til Ski videregående skole i Akershus.

I Akershus har det vært fritt skolevalg på videregående skoler siden 2005. Akershus-modellen for fritt skolevalg fungerer slik at elevene kan søke på skoler innenfor fylkets tre regioner (Romerike, Follo, Asker og Bærum). I Viken ønsker Høyre å innføre fritt skolevalg etter modell av Akershus hvor man deler det nye fylket inn i hensiktsmessige regioner som elevene kan søke fritt innenfor.

Det er viktig for Høyre at fritt skolevalg ikke betyr at noen må reise langt for å gå på skole. Derfor har man i Akershus laget en modell hvor et antall plasser holdes av på hver skole og fordeles for å sikre at ingen får for lang reisevei.

I Buskerud og Østfold er det i dag ikke fritt skolevalg. I Østfold kan elever søke på alle programmer uansett hvor de ligger, men man må gå på den nærmeste skolen med det programmet man kommer inn på. I Buskerud søker elevene primært på den nærmeste skolen med ønsket programområde. Viken Høyre ønsker å innføre Akershus-modellen for fritt skolevalg i nye Viken fylkeskommune.

Høyre er for at elevene skal få velge skole, fordi vi mener det å låse elever til én skole også kan ha som konsekvens at problemer i noen områder forsterkes. Fritt skolevalg er det mest rettferdige systemet. Samtidig er vi ikke blinde for at noen skoler sliter. Derfor vil vi åpne for justeringer ot innføre tiltak for å bøte på ulempene ved modellen. Som nevnt i mitt forrige innlegg kan det være behov for å ha ekstra oppfølging av skoler med større utfordringer, slik skoler i større grad må vurdere å ta i bruk alternative undervisningsformer så man ikke ender opp med for mange elever med svake grunnleggende ferdigheter på enkelte skoler. Det er i denne debatten et paradoks at AUF som i flere år har ønske stemmerett for 16-åringer, ikke vil gi elever rett til å velge skole selv.

For Høyre er valgfrihet for elever et mål i seg selv. Det starter med at de skal få velge hvilken skole de skal gå på.

Alle elever er unike, hvis den norske skolen skal ha plass til alle, må vi begynne å se det. Vi lærer forskjellig, og hvis vi skal ha et skolesystem som kan gi alle en best mulig utdanning, så må vi levere forskjellig tilbud til forskjellige elever. For å oppnå det må elevene få gå på de skolene som ikke er aller nærmest. Alle skoler kan faktisk ikke tilby alle muligheter. Det er det fritt skolevalg handler om.
Hvis alle må gå på sin nærmeste skole konkurrerer elevene i nærområdet om de samme skoleplassene. Vi vil heller at skolene skal konkurrere om elevene, for å da få elever må de faktisk tilpasse seg til hva elvene i Innlandet ønsker i skolen.

Det skal være skolen som tilpasser seg eleven ikke motsatt. Så hvorfor Arbeiderpartiet vil ta fra elevene muligheten til å velge den skolen som passer dem best, det skjønner ikke vi.

Kort om skolemat. Politikk handler om prioriteringer og vi i Høyre mener det er viktigere å prioritere lesing, skriving og regning, flere kvalifiserte lærere, bedre spesialundervisning og tiltak for å bekjempe mobbing.

Med tanke på at vi i Ski kommune har hatt innkjøpsstopp og ansettelsesstopp i perioder de siste årene, er det ikke særlig gjennomtenkt med gratis skolemat til alle. Og særlig ikke når man ikke vet det totale kostnadsbildet. Høyre er som nevnt ikke mot skolemat som sådan, men det er mange tiltak som bør komme før skolemat.

Cecilie Pind, Listekandidat nr. 12 Nordre Follo Høyre, Ski

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags