Kommunens oppgaver og grenser

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevPå «Regjeringen.no» under «Kommunereformen» ligger dette som ingress: «Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne».

Første setning betyr at kommunestruktur skal diskuteres – og det er fint. Andre og tredje setninge er dristige, og trolig usanne påstander som etter mitt syn kun er ideologisk begrunnet. I alle fall for kommuner som har over...tja 10-15000 innbyggere. Etter mitt syn er Jan Tore Sanner og Høyres ønske om mye færre kommuner i bunn og grunn reinspikka liberalisme. Og med en underliggende agenda om mindre skatt for de som allerede har mest. Om samtidig dårligere offentlige tilbud til de som har litt mindre god råd. Hvis Sanners motivasjon hadde vært best mulig offentlige tjenester til befolkningen hadde fremgangsmåten vært annerledes. Da hadde spørsmålet vært: På hvilket administrativt nivå skal offentlige tjenester ligge for at de skal være best mulig for innbyggerene: Kommunalt? Interkommunalt? På fylkesnivå eller statlig? Så ville justeringer av kommunestrukturen eventuelt komme som ett av flere svar på dette. Er det slik at det ikke lar seg gjøre å få til gode offentlige tilbud innen en fornuftig pris på kommunalt nivå så forsøker man andre løsninger. For eksempel ved å organisere tjenesten for en større adminsitrativ enhet. Hvis man så gradvis kommer til et punkt hvor de aller fleste av de tjenester det offentlige skal tilby gjøres bedre på interkommunalt, fylkeskommunalt, statlig hold. Så vil kommunens betydning helt naturlig gradvis opphøre. Og kommunesammenslåing skjer. Om ikke smertefritt så ganske naturlig.

Dette er forsåvidt en helt normal dynamikk for offetlige tjenester så ingen dramatikk i det. Det som irriterer meg med Jan Tore Sanners og Høyres kommune-endringsbehov nå, er at det synes for meg kun å være ideologisk betinget, og ikke ut fra et ønske om å oppnå best mulig tjenester til kommunens innbyggere, og da innenfor tilgjengelige midler. Det skal sammenslås fordi dette er god Høyre-politikk. Nærmest per definsjon fordi da blir de offentlige utgiftene lavere. For det første er dette slett ikke sikkert. For det andre er det tvilsomt om det samlet sett blir bedre offentlige tjenester av det.

Kommunestruktruren er gammel, og et mitt syn skal man være forsiktig med å endre den for mye. Selv om det har vært gjort mange endringener av den opp gjennom årene. Og selv om jeg synes det er fint at dette diskuteres nå og da. Men da bør utgangpunktet ikke være ideologi, men konkrete behov. Noe jeg ikke kan skjønne det er for de folkerike kommunene vi har i Follo. Altså: Flytt tjenester mellom ulike adminstrasjonsnivå. Justér kommunegrenser. Ikke slå sammen gamle og velfungerende enheter. Det skaper bare misnøye, enda mindre interesse for lokalpolitikk, større distanse til byråkratiet – og: Vil jeg påstå: Sannsynligvis dårligere offentlige basaltjenester som eldreomsorg, skole og kultur.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags