Høyrepolitikk gir økte forskjeller

Fra et tettsted i Follo

Fra et tettsted i Follo Foto:

Av
DEL

LeserbrevHøyrepolitikken med avregulering og liberalisering har ført til at boligprisene er det doblete av det de burde være. Fra 1992 til 2017 ble boligpriser i Norge 6,0 ganger så høye, mens kostnadene for bygging bare økte 2,2 ganger og lønninger 2,8. Ifølge informasjon fra Statistisks Sentralbyrå. Det har gjort at behovet for bedre boligpolitikk har blitt større, samtidig som gjennomføring har blitt vanskeligere. Etter 1945 kom regler og offentlig styring for større likhet. Prisregulering og lys inn fra to sider i alle nye leiligheter. Ingen ny bolig større enn 100 kvadratmeter, slik at det ble flere boliger. Men stadig flere syntes det ble for liten frihet for den enkelte, derfor avregulering og frislepp av priser på boliger.

Follokommunene bør nå stille så strenge krav som er mulig til utbyggere etter lov og regelverk. Til Regjering og Stortinget bør det orientere om behovet for enda strengere lov og regelverk. I «Bolig politisk plan for Ås kommune» er det vist til Sandnes, Stavanger, Asker og Bærum om «modeller for å sikre boliger for prioriterte grupper gjennom salg av eiendommer.» (kortsiktig strategi). Men intet er nevnt om tiltak i Oslo for å sikre vanskeligstilte bolig. I Oslo er det for taksten over 4 millioner innført boligskatt på 0,3 promille (Regjeringen foreslår 0,4 som øverste grense). Milliardærer i Oslo har gått til rettsak mot kommunen fordi de mener at de ikke skal ha eiendomsskatt dersom ikke alle gjør det. Men reglene burde endres slik at milliardærer med boliger verd mange titall millioner kan få boligskatt som er noen tidels promille høyere. Med progressiv eiendomsskatt på de dyreste boligene får en mer ressurser til boliger for de mer vanskeligstilte. Rådmannen i Ås ønsket å utrede skatt på bolig, men er blitt stoppet.

Kompakt utbygging i sentrum kan føre til mer segregering, noe som frarådes i «Bolig politisk plan» i Ås. Med høyere og tettere bebyggelse vil en få økte forskjeller mellom de som bor øverst og nederst i blokkene. Det blir mindre aktuelt for barnefamilier å flytte inn i blokker med mindre sol og grønt ved boligen, foruten dårligere mulighet til passe på barna jo høyere oppe i etasjene en bor. Barnefamilier i kompakte byområder flytter til Follo for å flytte på landet og ikke til enda mer kompakt blokkområde enn der de flytter fra. Bolig politisk plan for Ås, tabell 2, viser at det er størst underdekning av enebolig og ikke av leiligheter, i forhold til resten av Norge, når en tar utgangspunkt i pris per kvadratmeter (kr/m2). For enebolig er den hele 35 000 i Ås mot 24 500 i hele landet mens for leiligheter er prisen lavere i Ås(52 000) enn for hele landet(52 800). Dette viser at påstanden om større underdekning av leiligheter enn av eneboliger er gal, en påstand som ligger bak satsing på kompakt blokkbebyggelse i sentrum. Mer spredt utbygging i Follo kan en løses på en miljøvennlig måte ved et mer dekkede el-bussnett, slik at færre blir avhengig av egen bil til korte og lengre reiser. Med egne hus og haver, mindre aktuelt å reise bort.

Reduserte boligpriser kan vi kunne få med tiltak basert på mer viten om prisdannelse og mindre frihet for utbyggere til å holde det skjult. Et annet bidrag kan være så høy marginalskatt at det blir mindre lønnsomt for spekulanter å tjene ekstremt mye. 93% marginalskatt og mer styring av næringslivet ble innført i USA i 1930-årene, av Franklin. D. Roosevelt. Han ble valgt til president av USA fire ganger.

Trygve Roll-Hansen, Nest nederst på kommunevalglista til Ås SV, Ås tettsted

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags