Nei til ubarmhjertig hugst – ja til friluftsliv

Vern av skog: Oppegård MDG maner til vedtak som de mener vil sikre at skogen behandles til beste for naturmangfold og livskvalitet.

Vern av skog: Oppegård MDG maner til vedtak som de mener vil sikre at skogen behandles til beste for naturmangfold og livskvalitet.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerOPPEGÅRD: Skogen i Oppegård er viktig for folk og dyr, for friluftsliv og artsmangfold. MDG fremmet i mandagens kommunestyremøte et forslag som ville sikre at hensynet til friluftsliv og artsmangfold blir førende for forvaltningen av kommunens skoger. Ordfører viste imidlertid til kommunelovens reglement og avviste at forslaget skulle stemmes over.

I kommunestyremøtet forklarte Rådmannen at Oppegård kommune drifter skogen sin etter skogbruksloven – på samme vis som store skogskommuner andre steder i landet. Våre nabokommuner Ski og Oslo derimot, har vedtatt at frilufts- og vernehensyn er det som skal avgjøre skogsdrift av kommuneskogen. MDG mener at det også må være slik i Oppegård.

Avanserte økosystemer

Skog er avanserte økosystemer som er helt avgjørende for talløse arter, inkludert vår egen. Og skogen er ikke minst verdifulle tur- og friluftsområder for innbyggerne og bidrar slik til folkehelse og livskvalitet. I Oppegård er skogen er en knapp ressurs. Med 37 km² er Oppegård landets minste kommune målt i areal, og på denne lille flekken er vi 27 000 innbyggere. Det er ikke rart at folk bryr seg om skogen sin.

Den siste tiden har skogen gjentatte ganger blitt til slagmark. Hver gang det skjer er det innbyggere som på både egne og naturens vegne uttrykker fortvilelse over at deres nærområder blir forandret til det ugjenkjennelige. Knapt i noen annen sak har MDG blitt kontaktet av like mange engasjerte innbyggere. For moderne hugst er en brutal affære. Jeg deltok nylig på en befaring på et hugstfelt der alt «er gjort etter boka», likevel er resultatet alt annet enn innbydende – verken for turgåere eller reirbyggere. Og ved hugsten ved Østli skole, hvor kommunen er skogeier, kan elevene fortelle at to bålplasser er jevnet med jorda av store maskiner. Slik trenger ikke kommuneskog forvaltes.

Mer hugst er planlagt

Der hugsten allerede har funnet sted må kommunen som skogeier gjøre det som skal til for at naturens kvaliteter for folk, dyr og planteliv gjenopprettes så snart som mulig. Men mer hugst er planlagt i nærmeste fremtid. I forbindelse med mulig hugst på Greverud har Biofokus gjort en vurdering som konkluderer med at hugst ikke anbefales, likevel ligger det i planene at skogen skal felles på sensommeren.

Oppegård MDG utfordrer kommunestyret til å vedta at frilufts- og verneinteresser skal være det bærende grunnlag også i forvaltningen av Oppegårds kommuneskoger. Slik kan vi sikre at skogen i fremtida behandles til beste for naturmangfold og livskvalitet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags