Hvordan vil vi at våre sentrumsområder skal utvikles seg?

SKI: Her ser du Ski sentrum, fotografert fra fugleperspektiv. Det er mange meninger om hvordan sentrumene våre skal utvikles. Det har også innsender av dette debattinnlegget.

SKI: Her ser du Ski sentrum, fotografert fra fugleperspektiv. Det er mange meninger om hvordan sentrumene våre skal utvikles. Det har også innsender av dette debattinnlegget. Foto:

Av
DEL

LeserbrevAlle prosjekter i en by må være stedsutvikling, ikke kun eiendomsutvikling. God byutvikling bidrar til god folkehelse. Vi går spennende tider i møte. Nordre Follo kommune skal bygges med utgangspunkt i det beste fra Ski og Oppegård.

I og rundt sentrum av Kolbotn og spesielt på Ski, vil det de nærmeste åra bli en omfattende bygging. Gamle bolighus og næringsbygg vil erstattes med nye bygg. Da bør vi ha i minnet Winston Churchills ord: Vi former våre bygninger og deretter former bygningene oss.

Hvordan vil vi at denne utbygginga skal skje? Hvem skal legge premissene? Hvordan bør bygningene og omgivelsene prosjekteres?

Arbeiderpartiet vil jobbe for at områdeplaner, reguleringsplaner mv. skal sikre gode kvaliteter i det eksisterende miljøet, og i det nye som skal skapes. 35 % av de eldre over 67 år i Norge bor alene. Mange av disse opplever ensomhet og isolasjon.

I en ny studie av Helena Nordh ved NMBU påpekes helsegevinsten, ikke bare ved systematisk trening, men også ved daglige gåturer. Vakre omgivelser, gode gangveier og relativt kort vei til butikker, servicefunksjoner og tog/buss fremmer et aktivt uteliv og fellesskap.

Planer må være så konkrete at vi som folkevalgte og innbyggere kan være rimelig trygge på at de fremmer gode uterom og fellesarealer. For; det er nå vi skal utvikle hele kommunen til beste for både oss som bor her nå, og for de som kommer etter oss. By - og tettstedutvikling må derfor ses i et langt perspektiv.

Nordre Follo Arbeiderparti ønsker å ta vare på og utvikle parkområdene i Ski og Kolbotn. Westraatparken bør utvides nordover mot Kapelldammen. Ski og Kolbotn sentrum må videreutvikles som sentrumsområder - med gode byrom for alle.

Nordre Follo Arbeiderparti er ikke bare opptatt av en god by - og tettstedutvikling. Vi ønsker å ta i bruk hele kommunen. Også de små tettstedene skal ha en bærekraftig utvikling. Vi vil også sikre tilgangen til sjøen, marka og naturen. Vi må ta vare på små skogsområder, «100-meterskoger», nær der folk bor.

Fylkesmannen i Vestfold har pekt på at det er bygningene som danner veggene, rammene og kulissene for all aktivitet som utøves i tettstedet. Derfor er det viktig å ha i tankene hvordan byggene og rommene mellom dem utformes.

Som en av kandidatene på lista til Nordre Follo Arbeiderparti, er mitt erfaringsgrunnlag blant annet oppvekst i Oppegård syd. Jeg gikk på Greverud skole, på Ingieråsen ungdomsskole og på Ski gymnas. Fra 1972 har jeg og min familie bodd i ulike deler av Ski kommune; Skotbu, Vevelstadåsen, Stenfeltbakken - og siden 1988 i Ski sentrum. En del år arbeidet jeg på Frambu ved Sværsvann, noen kilometer fra Siggerud. Jeg har også arbeidet i både Ski kommune og Oppegård kommune.

Med dette som bakgrunn vil jeg gjerne delta i det nye kommunestyrets arbeid for å videreutvikle vår nye, folkerike og store kommune til et bærekraftig, trygt og stimulerende sted for alle!

Kjell-Arne Ekeberg, 7. kandidat på Nordre Follo Arbeiderpartis liste ved kommunevalget., Ski

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags