«Hvorfor blir vi på Sofiemyr skole? Jo, fordi vi har fantastiske elever, gode og dyktige kolleger med bred fagkompetanse, et godt fungerende FAU og en god ledelse»

Av

Sofiemyr skole er arbeidsplassen vår. Det har stått mye om skolen i lokalmediene det siste året, og det er krevende for oss ansatte. For oss som jobber og bor i kommunen, er det utfordrende når skolen er et gjentagende, negativt samtaleemne i nærmiljøet.