Hvorfor ser politikerne bort fra sin egen samarbeidsavtale? Er det ikke viktig at Nordre Follo blir landets beste oppvektskommune, for alle?

Av
DEL

LeserbrevFedøy (KrF) og Hille (V) byr på vyer og forståelse i ØB-saken om betaling for SFO for funksjonshemmede barn. Jeg blir langt fra beroliget. Når Skis politikere ikke viste interesse for problemet i fjor, hvorfor skal vi kjenne oss trygge på at det finnes evne og vilje til å løse problemet nå? Forstår de hva tjenesten egentlig betyr? For hvis de gjør det, hvorfor har de så god tid på våre vegne?

Mange barn med funksjonshemminger må ha et tilpasset tilbud før og etter skoletid, gjennom hele grunnskolen. Et slikt tilbud krever fagpersoner, pedagogisk og miljøfaglig tilpasning. Noen har medisinske problemer som må ivaretas. Noen må ha to på en på grunn av alvorlige adferdsvansker. For mange av barna er skole og SFO den enste arenaen hvor de opplever tilhørighet og felleskap utenfor familien. Dette er helt andre behov enn foreldre flest får dekket når de har småskolebarn på SFO. Det er spesialiserte omsorgstjenester. Sikring av barnas verdighet og foreldres samfunnsdeltagelse. Tjenesten burde hete avlastning eller dagomsorg. Ikke SFO. I Nordre Follo koster en slik dagomsorgsplass enten 0 eller 30800 i året - avhengig av adressen din.

For de fleste familiene i denne gruppen er det eneste forsvarlige alternativet at foreldrene tar omsorgen før og etter skolen selv. For, som Hille og Fedøy er inne på: Institusjon bør unngås - av svært mange grunner. Men for noen foreldre med den tyngste belastningen ER det institusjon som blir løsningen når egen helse og/eller belastningen fra det totale omsorgstrykket gjør det umulig å ta på seg mer.

Behovet for dagomsorgsplass er ikke noe man velger. De som benytter tilbudet er helt avhengig av det. Betaling for en slik tjeneste blir en avgift for å ha et funksjonshemmet barn. Hver måned den opprettholdes bidrar den til økt sosial ulikhet mellom familier med funksjonhemmede barn og familier med funksjonsfriske barn. Det er verdt å merke seg at det er kvinner som i de fleste tilfeller betaler størsteparten av prisen, med svekket tilknytning til yrkeslivet og/eller helse.

Politikerne i gamle Ski sov i timen mens administrasjonen gjorde jobben sin: Knipe der politikerne ikke har lagt klare føringer. Forskjellsbehandlingen mellom elever fra Ski og Oppegård ved Follo barne- og ungdomsskole var kjent for Ski-politikerene for ett år siden. Råd for personer med nedsatt funksjonsevne hadde saken på sitt bord og ba kommunestyret behandle den videre. Ingen ting skjedde. Hadde det vært politisk interesse og vilje kunne saken vært løst før sammenslåingen var et faktum. Derfor er jeg bekymret for utfallet av behandlingen i denne runden. Det handler om tillit.

I samarbeidsavtalen mellom posisjonspartiene står det:

  • -SFO skal være gratis fra 5. klasse for de med funksjonsnedsettelser
  • -SFO-tilbudet skal være likeverdig i hele kommunen

Hvorfor ser politikerne bort fra sin egen samarbeidsavtale? Er det ikke viktig at Nordre Follo blir landets beste oppvektskommune, for alle?

Bjarne Kjeldsen, Far, Siggerud

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags