I sin iver etter å svartmale partiene som styrer Nordre Follo «glemmer» gjerne Høyre å informere innbyggerne om forhold som slår tilbake på dem selv

SNAKKER: Hanne Opdan, Ordfører (Ap), Oddbjørn Lager Nesje, gruppeleder (Ap) , Camilla Hille, gruppeleder (Venstre), Tor Anders Østby, gruppeleder (Sp), Hans Martin Enger, gruppeleder (MDG), Elin Skifjell, gruppeleder (SV) og Simen Bondevik, gruppeleder (KrF).

SNAKKER: Hanne Opdan, Ordfører (Ap), Oddbjørn Lager Nesje, gruppeleder (Ap) , Camilla Hille, gruppeleder (Venstre), Tor Anders Østby, gruppeleder (Sp), Hans Martin Enger, gruppeleder (MDG), Elin Skifjell, gruppeleder (SV) og Simen Bondevik, gruppeleder (KrF). Foto:

Av
DEL

LeserbrevI sin iver etter å svartmale partiene som styrer Nordre Follo «glemmer» gjerne Høyre å informere innbyggerne om forhold som slår tilbake på dem selv.

Høyre nevner for eksempel ikke at de i formannskapet roser vårt forslag, men at de i tillegg ønsker å bruke 494 000 kroner til fordeling på 3 av 4 partier som ikke har flertall. Det vil si dem selv, FrP og Pensjonistpartiet.

Utgiftene går ned: Det er viktig å understreke at de totale utgiftene til politikere går ned i Nordre Follo kommune, sammenlignet med Oppegård og Ski. For flertallspartiene har det vært et mål i seg selv at vi senker utgiftsnivået. samtidig som vi styrker mulighetene innbyggerne har for medvirkning og demokrati.

Større kommune i stor omstilling: En kommune i stor omstilling og med mange utfordringer, skal likevel ha politikere som kan gjøre en god jobb for kommunen. Samtidig skal vi ha mulighet til å treffe innbyggere og ta tak våre felles samfunnsutfordringer. Vi har bare én fulltidspolitiker i hele kommunen, ordføreren. Varaordfører og fire utvalgsledere deler på et frikjøp tilsvarende mindre enn to stillinger.

Økt demokrati: Vi valgte en mer demokratisk modell for godtgjøring av politikere enn forslaget som kom fra administrasjonen. Og selv om Høyre i vårt forslag ikke fikk alt de ville ha, så kom vi både dem og andre mindretallspartier i møte med en styrking:
Alle partigruppene får økt handlingsrom for å drive politikkutvikling og der også de største partiene får en partigruppestøtte i henhold til sin størrelse. For Høyre utgjør det vedtatte forslaget fra flertallet en partigruppestøtte på 122 512 kroner. Dette kommer i tillegg til andre godtgjørelser som gruppelederstøtte, møtegodtgjørelser osv.. Krf som minste parti får til sammenligning partigruppestøtt på 45 448 kroner. Så med kommunal og statlig støtte, kan Høyres gruppeleder, og andre, bli frikjøpt med en vesentlig sum, dersom det er det partiet ønsker å prioritere.

Utvalgslederes rolle: Utvalgsledere er ledere for de politisk oppnevnte utvalgene og skal følge opp alle politiske saker som er vedtatt på sitt felt, på vegne av alle partier.

Fordi vi ønsker å gjøre Nordre Follo mer demokratisk, og senke terskelen for innbyggermedvirkning, blir det viktig at utvalgslederne får frigjort kapasitet til å ta tak i det. Utvalgsledere setter opp saker i sine utvalg og må i enda større grad enn tidligere orientere seg om behov, muligheter og begrensninger i en ny kommune. Utvalgslederne og varaordfører og ordfører skal bidra til at kommunen følger opp vedtakene, etterspørre status og sette opp saker ved behov. Da må de ha tid til å gjøre jobben sin, og de frikjøpes derfor fra sine ordinære ansettelsesforhold. Arbeidsmengden og ansvaret til utvalgslederne har økt og kommunen er dobbelt så stor, og det forsvarer at utvalgslederne frikjøpes i en høyere stillingsprosent.

Åpenhet, innsyn og innbyggermedvirkning: Åpenhet og innsyn er grunnleggende for demokratiet. Innbyggermedvirkning er en forutsetning for å bygge gode lokalsamfunn. Innbyggere, lag og foreninger skal bli godt informert og involvert i politikkutforming og beslutningsprosesser. Meningsmotstandere skal møtes med respekt og dialog. Som lokalpolitikere er vi ombud for våre velgere og vi vil samarbeide med engasjerte innbyggere og interessegrupper. Vårt forslag til godtgjøringsreglement vil følge opp dette i praksis fordi flere folkevalgte får mulighet til å delta på møter, kurs, konferanser og befaringer. Vi har lagt til rett for dette ved å øke handlingsrommet for alle partigruppene.

Vi mener denne løsningen er mer rettferdig enn å øke støtten til bestemte gruppeledere slik Høyre og Frp har tatt til orde for. Nå er det viktig at vi kommer oss videre i det politiske ordskiftet i Nordre Follo. Det blir mange formaliasaker i starten av en ny kommunestyreperiode og ekstra mange blir det i en helt ny kommune. Vi gleder oss til å diskutere viktige saker som for eksempel hvordan Nordre Follo skal bli Norges beste oppvekstkommune og vi håper selvsagt på en god samhandling med mindretallspartiene i tiden som kommer.

Hanne Opdan, Ordfører (Ap), Oddbjørn Lager Nesje, gruppeleder (Ap) , Camilla Hille, gruppeleder (Venstre), Tor Anders Østby, gruppeleder (Sp), Hans Martin Enger, gruppeleder (MDG), Elin Skifjell, gruppeleder (SV) og Simen Bondevik, gruppeleder (KrF)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags