Kunstgressbaner er idrettens egen miljøbombe

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevMiljøpartiet De Grønne heier på ungdom og id rett, og jobber for idrettsanlegg som er trygge for barna og miljøet. Nå foreslår vi at Stortinget innfører en tilskuddsordning slik at idrettslag og kommuner lettere kan velge miljøvennlig kunstgress.
 

Granulat fra kunstgressbaner kan stå for 1500 tonn mikroplast pr år ifølge en rapport fra 2016. Mikroplasten spres til områdene rundt banene og via bekker og avløpssystemer til sjøer eller ut i havet. Forskere finner det igjen i magene på fisker og dyr. Langtidskonsekvensene er dårlig kartlagt.

At dette skjer i idrettsanlegg er paradoksalt. Miljødirektoratet slo i januar fast at det kan være aktuelt med et nasjonalt forbud. Nå som omfanget er kjent, må vi fase ut gummigranulat og ta i bruk de mindre skadelige alternativene. Samtidig må det utvikles mer holdbare og miljøvennlige granulattyper og kunstgress uten granulat.

Like viktig er det å ha systemer for å samle opp og gjenbruke granulatene. I stedet kjøpes vanligvis ny granulat, som forsvinner i løpet av året, særlig som følge av nedbør og snømåking. For baner som bruker gummigranulat, bør det være et minstekrav at de har slike systemer. Dessverre har de fleste ikke det i dag.

MDG har fremmet slike forslag i en rekke kommunestyrer i Akershus. I fylkestinget har vi foreslått at “Akershus fylkeskommune skal ha oversikt over, bidra med og formidle oppdatert kunnskap om miljøutfordringer knyttet til infrastruktur for idrett og friluftsliv, herunder kunstgress og bruk av gummigranulater. Akershus fylkeskommune skal bidra til utvikling på dette området, blant annet ved selv å gå foran når det gjelder miljøkrav ved egne baner og anlegg, og ved å bidra til nasjonale retningslinjer”. Vi har også foreslått at “det skal stilles miljøkrav ved tildeling av spillemidler til kunstgressbaner. Akershus fylkeskommune skal så langt mulig stimulere til bruk av mer miljøvennlig granulat og bedre systemer for å unngå uønsket spredning av granulat”. I stedet for at fylkestinget tar politisk styring, ser vi dessverre at de andre partiene heller oversender forslagene våre til administrasjonen uten å gi klare føringer.

I mars behandler fylkestinget handlingsprogram for den regionale idrettsplanen, og vi mener at dette må inn i handlingsprogrammet nå. Vi foreslår at: "Akershus fylkeskommune bør ved erstatning av kunstgressbaner ta i bruk kork eller andre miljøvennlige materialer i kunstgressbaner og sørge for best mulig systemer for å begrense spredning av granulat fra banene."

Vi forstår at idrettslag og kommuner må holde kostnadene nede. Derfor foreslår Rasmus Hansson nå at det skal innføres en tilskuddsordning for å gjøre det enklere å velge miljøvennlige løsninger for kunstgressbaner.

Idrett er viktig. Men vi må legge til rette for idrettsglede uten å ødelegge naturen.

Øyvind Solum, Kristin Antun, Nikki Schei, fylkestingsrepresentanter, Akershus MDG

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags