Graverende påstander om Ski idrettsråd

Oppgitt: Hva er det styret i Ski Idrettsråd har gjort som kan ha forarget Larssen så voldsomt? lurer lederen i idrettsrådet, Arnfinn Kolstad, på.

Oppgitt: Hva er det styret i Ski Idrettsråd har gjort som kan ha forarget Larssen så voldsomt? lurer lederen i idrettsrådet, Arnfinn Kolstad, på.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Det var i forrige uke flere oppslag knyttet til Ski Idrettsråds styre basert på påstander fra blant annet politikere i Ski kommune. Påstandene er så graverende at vi må be om spalteplass for å rydde opp.

DEL

MeningerOnsdag 7. mars skriver ØB under tittelen «– Styret i idrettsrådet er inhabilt»:

«Kommunestyrerepresentant Hans Martin Larssen (H) mener at styret i idrettsrådet i Ski kommune har brutt nesten alle lovene i regelverket om idrettsråd. (..)

«I lovene for idrettsråd som er utarbeidet for Norges idrettsforbund står det tydelig at det kun er årsmøtet i idrettsrådet som kan komme med innspill. Årsaken er at et styre i et idrettsråd alltid vil være inhabilt», sier han.

Dette er fullstendig feil. Av § 3 i «Lovnorm for idrettsråd» fremgår det hvilke oppgaver idrettsrådets styre skal jobbe med. Her fremgår det blant annet at styret skal «foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene». Det er årsmøtet som setter grensene for den friheten styret har til å foreta disse prioriteringene.

Under årsmøtet i mars 2017 vedtok årsmøtet for Ski Idrettsråd et handlingsprogram for 2017-2018, der det er listet opp hvilke anleggsprosjekter som skal prioriteres. Blant disse prosjektene står blant annet «Basishall (turnhall) i Ski idrettspark, innpasset i planene for en videre utvikling av idrettsparken».

Styret i idrettsrådet tok torsdag 8. mars kontakt med Akershus Idrettskrets, som forvalter lovverket for idrettsråd i Akershus på vegne av Norges Idrettsforbund, for å forsikre oss som at styrets tolkning og praksis er i tråd med intensjonene i regelverket.

Konklusjonen var: «Ut ifra de opplysninger vi har fått tilsendt i denne saken, kan ikke vi se at styret i Ski idrettsråd bryter verken NIFs lov eller idrettsrådets lov.» Saksbehandleren var tilsendt ØBs artikkel og årsmøtepapirene fra Ski Idrettsråd mars 2017.

Bruker ØB

Hva er det styret i Ski Idrettsråd har gjort som kan ha forarget Larssen så voldsomt? Det vet vi ikke. Han har valgt ikke å kontakte idrettsrådet, der han selv er medlem via Langhus fotball, hvor han er styreleder. Korteste vei ville vært å kontakte representanten for Langhus IL i Idrettsrådets styre. Isteden bruker han ØB.

Idrettsrådets styre v/leder sendte et brev til Ski kommunes administrasjon 30. november 2017, med kopi til alle gruppelederne, før Handlingsplanen for idrettsanlegg skulle behandles i kommunestyret i desember. I brevet ba han om at en flerbrukshall og nytt klubbhus i Ski Idrettspark skulle flyttes opp på prioritert plass på listen over anlegg, som kommunestyret skal vurdere å bevilge midler til.

Grunnen til det rådet var at Ski Idrettsråds styreleder hadde vært til stede på et brukermøte i prosjektgruppen for bygging av ny turnhall den 9. oktober 2017. Ett av de alternativene som prosjektledelsen og arkitekten la frem under møtet var å rive Skihallen og bygge en ny stor hall, der turnhallen var integrert med en ny flerbrukshall og den eksisterende Alliansehallen (eid av Ski IL Alliansen). Idrettsrådets styre gjorde jobben sin og anbefalte at kommunestyret skulle velge dette alternativet og se om også et nytt klubbhus kunne innpasses i det nye hallkomplekset.

Som svar på dette brevet fikk styret i Idrettsrådet en epost fra administrasjonen 7. desember om at rådmannen skulle bygge turnhallen som et frittstående bygg.

Ikke fått delta i prosessen

Idrettsrådet har ikke fått delta i prosessen om bygging av ny turnhall etter møtet 9.oktober, og har fått beskjed av rådmannen om at det heller ikke får delta i tiden fremover. Skihallen er bygget i 1971, har store vedvarende vedlikeholdsbehov og må antagelig rives om noen år. Idrettsrådet har siden begynnelsen av november 2017 sendt e-post til ordfører Hanne Opdan om blant annet å få diskutere turnhall-saken med henne før den var avgjort. Det har hun avvist eller trenert ved ikke å besvare purremailer inntil saken ble behandlet i det siste kommunestyremøte før jul. Hun har i mail etter at saken var behandlet bedt om å få møte hele styret for å diskutere samarbeidet generelt.

Det skal hun selvsagt få anledning til, når det er hensiktsmessig, men vi var faktisk interessert i en dialog om aktuelle saker før de ble vedtatt. For øvrig har Idrettsrådets ledelse prøvd å få møte med politisk ledelse (ordfører Hanne og varaordfører Camilla) i kommunen siden tidlig november. Dette har blitt avvist av politisk ledelse. Dermed har de effektivt hindret idrettsrådet i å kunne delta i viktige prosesser som vedrører idretten i kommunen.

En av idrettsrådets oppgaver er å sikre en bevisst og helhetlig prioritering ved etablering og bruk av idrettsanlegg. Derfor er det viktig at anleggsønsker fra idrettslag i kommunen blir behandlet av idrettsrådet. Dessverre er det mange eksempler på at idrettsledere går direkte på folkevalgte de kjenner, for på den måten å komme raskere frem i køen.

Meget kort hukommelse

Til ØB fredag 9 mars sier ordfører Hanne Opdan:

«Jeg kjenner meg ikke igjen i at idrettsledere bruker personlige kontakter for å fremme sine interesser», sier en meget tydelig ordfører.

Denne uttalelsen tyder på en meget kort hukommelse:

I ØB fra 14. februar finner vi et bilde av ordfører Opdan sittende på et styrkeapparat i trimrommet i Skihallen, omgitt av varaordfører Camilla Hille, Senterpartiets gruppeleder Anders Graven, og kommunestyrerepresentant Ronny Sigde (Ap) under følgende tittel:

«Kan ha funnet løsningen på Ski-bryternes plassproblemer»

Kommunestyrerepresentant Ronny Sigde (A) er også trener og primus motor (ære-være ham for dét) i Ski Bryteklubb. Han hadde fått med seg den politiske ledelsen i Ski kommune på at brytinga skal få eget bryterom i Skihallen ved at man river veggen mellom et lager i Skihallen (der det nå står turnutstyr) og trimrommet, og at man deretter bygger nytt trimrom i den nye turnhallen.

Et klarere eksempel på å bruke personlige kontakter for å fremme sine interesser, skal være vanskelig å finne. Styret i idrettsrådet unner Sigde og hans brytere bedre treningsforhold(!), selvsagt. Men Ski idrettsråd har flere kampsportgrupper som medlemmer. Noen av dem betaler flere hundre tusener av kroner i hall-leie, mens timer i en kommunal hall er gratis. Derfor anser vi det urimelig at politisk ledelse går langt i øremerke kommunale ressurser til ett enkelt idrettslag, uten forutgående prosess hvor man vurderer behovet i helhetlig perspektiv.

Det er det som er idrettsrådets hovedoppgave: Å bidra til en helhetlig og best mulig bruk av kommunale midler til idrettslige formål. Mest mulig idrett for hver kommunale krone. Da må vi ha god dialog og samarbeid med dem som fatter budsjettvedtak. Alle Idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund er automatisk medlemmer av Idrettsrådet. Idrettsrådets styre består av lokale idrettsledere som er valgt på et årsmøte av idrettsrådets medlemmer. Arbeidet drives på dugnad. De som måtte være misfornøyde med sittende styre er hjertelig velkomne til å foreslå kandidater til valgkomiteen og møte på årsmøte 10 april for a) å stemme sine kandidater inn i styret og b) vedta handlingsprogrammet for Idrettsrådet for 2018-2019 og dernest å bidra i det fortløpende viktige arbeidet for Idretten i kommunen.

På vegne av Ski Idrettsråd,

Arnfinn Kolstad

Leder

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags