Inntil dagens problemer er løst foreslår jeg at vi syklister henvises til bilveiene

Av
DEL

LeserbrevI disse dager observerer jeg at det merkes opp midtlinjer på gang- og sykkelveiene her i Ski Vest.

For oss som sykler oppleves dette umiddelbart som positivt, spesielt ved kryss og underganger.

Men ettertanken melder seg: Hva med de gående? Skal de gå på høyre side av midtstreken, på venstre side eller er det «valgfritt»? (I Sverige ble det i 2018 innført at gående skal holde seg til venstre og syklende til høyre på gang- og sykkelveier)
Slik jeg ser det er hovedproblemet med kombinasjonen gang/sykkelvei på enkelte strekninger i Ski vest, at trafikken er for stor i forhold til veibredden.

Jeg frykter at ulykker kan skje dersom dette problemet ikke blir løst. En umiddelbar løsning på problemet kan være å dele veien slik at de syklende bruker den ene siden av veien mens de gående bruker den andre.

På lang sikt mener jeg de mest trafikkerte gang- og sykkelveiene bør dimensjoneres på lik linje med den påbegynte gang/sykkelveien lang vestsiden av jernbanen.

Inntil dagens problemer er løst foreslår jeg at vi syklister henvises til bilveiene.

Steinar Finholt, Ski

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags