Hva gjør vi for insektene?

Sommerfugl

Sommerfugl Foto:

Av

Nordre Follo Venstre vil kartlegge vegetasjonen langs kommunale veier, for å bedre levekårene for våre insekter.

DEL

LeserbrevDet er mye mediaoppmerksomhet på at antall insekter er redusert med ca. 75 % på under 30 år. Dette er noe som bør oppta oss alle. Nå har Miljødirektoratet besluttet at 80 til 100 lokaliteter skal overvåkes for at vi skal få større innsikt i hva som skjer med våre insekter. Vi vet såpass mye at det er ingen grunn til å vente med å sette inn noen tiltak allerede nå. Nordre Follo Venstre vil jobbe for at kommunen legger til rette for blomsterenger i offentlige områder. Kommunen må sørge for å registrere viktige leveområder for insekter og bevare disse. Et av tiltakene kan være å kartlegge vegetasjonen langs kommunale veikanter og utarbeide en skjøtselsplan for disse. Nordre Follo Venstre vil jobbe for å verne naturen og jobbe mot en bit- for bit nedbygging. Vi vil fortsatt jobbe for at Østmarka blir nasjonalpark. Det å opprettholde det biologiske mangfoldet blir en av våre viktigste oppgaver i tiden som kommer. Vi trenger en intakt natur, hvor også insektene har sin plass.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags