Ja til nasjonalpark i Østmarka

ENGASJERT I TEMAET: Nasjonalpark eller ikke iØstmarka engasjerer mange. Forfatter av dette innlegget er fotograf og fra Siggerud. Er du enig eller uenig med Pål Hermansen? skriv inn ditt innlegg via oblad.no/debatt

ENGASJERT I TEMAET: Nasjonalpark eller ikke iØstmarka engasjerer mange. Forfatter av dette innlegget er fotograf og fra Siggerud. Er du enig eller uenig med Pål Hermansen? skriv inn ditt innlegg via oblad.no/debatt Foto:

Av
DEL

LeserbrevNils-Petter Wiik fra Senterpartiet går i et innlegg i ØB mot en nasjonalpark i Østmarka. Dette er de samme tonene som vi stadig møter fra dette partiet. De er klare motstandere av naturvern og rovdyr. Grønnfargen de liker å smykke seg med er ikke særlig reell.
For Wiik og hans meningsfeller har naturen bare verdi så lenge den kan utnyttes av mennesker. I en tid da klima og naturmangfold er sterkt truet, blir vi stadig mer klar over at dette en utdatert holdning. Vi må kunne anerkjenne at naturen har en egenverdi utover de ressurser vi kan høste fra den, og at intakte økologiske systemer er svært viktige både som referanser for framtiden og for å gjøre naturen mer robust mot følger av klimaendringer, - som flom og brann.

Skogeiere vil helst forvalte skogen akkurat som de ønsker. Problemet er bare at vanlig skogsdrift fører til store klimautslipp og sterkt redusert artsmangfold. Derfor må skogeierne finne seg i at storsamfunnet noen ganger ser naturen i et større perspektiv enn de selv evner. I Østmarka er vi velsignet med et relativt stort område med sjeldent intakt skogsnatur. Miljømyndighetene har vist at det tilfredsstiller kravene for å opprette en nasjonalpark.

Senterpartiet og andre politikere i Enebakk stiller seg bak grunneiere og går i mot nasjonalpark. Det er legitimt. Men de må slutte å skyve andre hensyn foran seg. En nasjonalpark vil ikke legge hindringer i veien for aktivt friluftsliv eller idrettsaktivitet. Tvert i mot er erfaringene fra andre nasjonalparker at tilstrømningen av besøkere øker. Nærheten til hovedstaden vil gjøre området ekstra attraktivt. For den stadig mer naturbevisste befolkningen i Stor-Oslo vil et slikt omfattende og relativt uberørt skogsområde i nærheten av byen representere en viktig opplevelsesverdi i de kommende tiårene. Framstilling av tradisjonelt skogbruk med flatehogst som en del av det grønne skiftet er dessuten feil. Slik hogst fører til så store CO2-utslipp og lokale klimaendringer at den oppvoksende skogen ikke kan kompensere for disse effektene.

Slippes skogbrukerne løs på skogen utenom reservatene og lar den bli gjennomskåret av hogstflater, vil verdien av området bli sterkt forringet. Derfor haster det med å komme videre i nasjonalparkprosessen. Politikerne i Enebakk er i tydelig mindretall i forhold til de andre berørte kommunene og nærmest alle andre høringsinstanser. De små gruppene som går mot nasjonalpark motivert ut fra egeninteresser er heldigvis marginale. De må slutte å pakke sine holdninger inn i falsk argumentasjon og godta at nasjonalparkprosessen går sin gang.

Pål Hermansen, Forfatter, fotograf, Siggerud

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags